Seznam článků


Program

8.00 – 9.00
Struktura a funkce kůže, rozdělení chronických ran/dekubitů,  princip hojení a základní hodnocení,                
Primář MUDr.Jaroslav Hoffmann

9.00 – 10.00
Současné možnosti hojení ran a dekubitů,typy obvazových materiálů a indikace k jejich použití                   Mgr.Ludmila Syrovátková,obchodní zástupce Johnson&Johnson

10.00 – 10.15         přestávka

10.15 -  11.00
Péče o rizikové pacienty,
Zásady prevence dekubitů v ÚVN,
Sledování výskytu dekubitů v ÚVN,
Milena Uhlschmidová, vrchní sestra

11.00 – 12.00
Kasuistiky léčby pacientů
Dana Dulavová, staniční sestra
Libuše Vavříková, vrchní sestra

12.00 – 12.30
Prezentace firmy – antidekubitní pomůcky, aktivní antidekubitní systémy,
Bc.Jan Mikula,ředitel prodeje Soral & Hanzlík

12.30 – 13.00          oběd

13.00 – 14.00
Návštěva kožního oddělení, převazy ran,

14.00 – 15.00
Návštěva neurologického, ortopedického a kardiologického oddělení,vedení dokumentace

15.00 – 15.15
Statistika kontinuálního sledování výskytu dekubitů v ÚVN,
MUDr.Dana Hedlová, Ústavní epidemiolog

15.15 – 15.45
Porada „ Skupiny sledování výskytu dekubitů“

15.45 – 16.00
Závěr , hodnocení