Seznam článků

Péče o  pacienty se sníženou soběstačností.Rehabilitační ošetřování

Charakteristika: Základním cílem odborného sympozia je poskytnout účastníkům v krátkém časovém úseku informace o uceleném systému péče o  pacienty v ÚVN Praha se sníženou soběstačností včetně základů rehabilitačního ošetřovatelství.

Odborné sympozium je určeno pro všeobecné sestry, které se podílejí na péči o nesoběstačné pacienty lůžkových oddělení ve zdravotnických zařízeních.
Akreditované odborné sympozium realizujeme v rámci celoživotního vzdělávaní zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.
Po absolvování odborného sympozia by měl účastník znát princip  prevence, léčby,  edukace a systém kontinuálního sledování pacientů se sníženou soběstačností.

Obsah sympozia:
1.  
Teorie
Rehabilitační ošetřování a jeho uplatnění v praxi


Rehabilitační prostředky v sesterské praxi
 2Praxe 
Zlepšení praktických dovedností a návyků v rehabilitačním ošetřování 
    .                              
Přednášející:
R.Hlavičková, Z.Říhová, Bc. M.Dědková, Mgr.R.Kozderková

Odborný garant:  
Mjr. MUDr.Michal Říha

Místo konání:  ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 1200 – 169 02 Praha 6, Modrý salonek, budova F1 1.patro

Pohodlné oblečení – cvičební úbor s sebou!

Datum konání:

21.5.2008
přihláška zde
 
Účastnický poplatek:   500,- Kč. ( cena oběda 81,- Kč.)

Úhrada nejpozději 30 dní před zahájením sympozia ( pokud nebude platba v požadovaném termínu na účtu ÚVN  budete automaticky vyřazen/na ).

Při platbě  je nutné zadat přesně  tyto  údaje:  

 Jméno a příjmení účastníka
 Číslo účtu: 32123881/0710
 Variabilní symbol: 1501
 Specifický symbol:  číslo přihlášky

Kontaktní osoba:  Libuše Kuchařová, tel: 973 202714, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Neúčast na sympoziu  prosíme omluvit předem telefonicky nebo e-mailem!