Seznam článků

                     
Program  

8.00 Úvod – Bc. Lenka Gutová, MBA
8.15 – 10.00 Imobilita – komplikace, prevence, sekundární změny

Terminologie v metodikách rehabilitačního ošetřování

Týmová spolupráce , edukace nemocných a rodinných příslušníků
                   
10.00 – 10.15         přestávka

10.15 - 12.00 Rehabilitační prostředky v sesterské praxi

Kompenzační pomůcky

Dokumentace rehabilitačního ošetřování ÚVN Praha

                       
12.00 – 13.00          oběd

13.00 – 15.45Příklady rehabilitačního ošetřování a režimových opatření u jednotlivých diagnóz
- praktický nácvik

Návštěva Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny