Seznam článků

Oddělení psychologie nabízí sympózium „ Speciální práce s pacientem“

Možnost získání  4  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod . každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Místo konání : Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02, oddělení PSYCHOLOGIE

Datum konáníí : 22. června 2009

Cena akce : 500 Kč

Platbu zasílejte:
Ústřední vojenská nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
IČO 613 830 82
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Hodinová dotace : 8:30 – 15:00 dle programu(viz příloha)

Kapacita akce : 8 účastníků

Začátek akce: 8:30 ÚVN pavilon A3,1.patro-psychologie

Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná lektorská práce na kurzech pro sestry trvá již osm let.


   
Pozvánka

Sympozium:   Speciální práce s pacientem
Datum: viz příloha č.2
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Střešovice, oddělení psychologie

Harmonogram přednášek

8.30 - 8.50

 

Prezence účastníků 

 

 
8.50 - 9.00
 ZahájeníMgr. M. Pěničková

 

9.00 - 10.30

 

 

Agrese - vymezení pojmů
Teorie zvládání emočních stavů ve zdravotnictví
Pláč a úzkost, napětí i strach

Mgr. M. Pěničková
Dagmar Jančová

10.30 - 10.45

 Přestávka

 
10.45 - 12.15

 

Mapování vzniku negativních reakcí u klienta i u personálu
Jak se chovat v situacích agrese klienta - modelová situace
Nácvik nekonfrontačních postojů - práce s tělem

Mgr. M. Pěničková
Dagmar Jančová

 

12.15 - 13.00

 

Oběd + dotazník

 
13.00 - 14.30

 

Práce s osobní hranicí - cvičení (vlastní limity)
Jak se zbavit vlastního pocitu agrese a zloby (prevence burn - out syndromu)
Svízelné typy osob - zvládací strategie a prevence konfliktu

Mgr. M. Pěničková
Dagmar Jančová 

 

14.30 - 14.50

 

Diskuse, závěrečné kolečko

Mgr. M. Pěničková
Dagmar Jančová  

 

14.50 - 15.00

 

Předání potvrzení o účasti a závěr

Mgr. M. Pěničková