Seznam článků

   
Pozvánka

Sympozium:   Speciální práce s pacientem
Datum: viz příloha č.2
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Střešovice, oddělení psychologie

Harmonogram přednášek

8.30 - 8.50

 

Prezence účastníků 

 

 
8.50 - 9.00
 ZahájeníMgr. M. Pěničková

 

9.00 - 10.30

 

 

Agrese - vymezení pojmů
Teorie zvládání emočních stavů ve zdravotnictví
Pláč a úzkost, napětí i strach

Mgr. M. Pěničková
Dagmar Jančová

10.30 - 10.45

 Přestávka

 
10.45 - 12.15

 

Mapování vzniku negativních reakcí u klienta i u personálu
Jak se chovat v situacích agrese klienta - modelová situace
Nácvik nekonfrontačních postojů - práce s tělem

Mgr. M. Pěničková
Dagmar Jančová

 

12.15 - 13.00

 

Oběd + dotazník

 
13.00 - 14.30

 

Práce s osobní hranicí - cvičení (vlastní limity)
Jak se zbavit vlastního pocitu agrese a zloby (prevence burn - out syndromu)
Svízelné typy osob - zvládací strategie a prevence konfliktu

Mgr. M. Pěničková
Dagmar Jančová 

 

14.30 - 14.50

 

Diskuse, závěrečné kolečko

Mgr. M. Pěničková
Dagmar Jančová  

 

14.50 - 15.00

 

Předání potvrzení o účasti a závěr

Mgr. M. Pěničková