Ústřední vojenská nemocnice v Praze Vás zve na regionální seminář pro zdravotnické pracovníky v nelékařských profesích

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Praha, kongresové centrum CH2,  U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – Střešovice, 169 02

Datum konání: 10. března 2010 ve 14.00 hod  (délka trvání akce 2,5 hod.)     


Účastnický poplatek (pro cizí účastníky):
100 Kč


Program

  1. Výstup šetření JCI
  2. Komunikace ve zdravotnictví, filmová projekce


Počet kreditních bodů dle vyhlášky 321/2008, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků