Ústřední vojenská nemocnice Praha - Anesteziologicko-resuscitační oddělení si Vás dovoluje srdečně pozvat na odborný seminář LÉČBA POOPERAČNÍ BOLESTI dle nových doporučení ČSARIM

Datum konání: 25. června 2008

Začátek semináře: 14 hodin

Místo konání: kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice, pavilon CH2, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02.

ImagePozvánka ve formátu PDF


Program:


1.
Organizace léčby pooperační bolesti v ÚVN Praha (15 min)

Vrchní sestra Mgr. Jana Hanousková - Gynekologické oddělení, ÚVN, Praha 6


2.
Doporučené postupy pro léčbu pooperační bolesti (20 min)

Prim. MUDr. Božetěch Jurenka - ARO, ÚVN, Praha 6


3.
Paracetamol i.v. v léčbě pooperační bolesti (20 min)

MUDr. David Bejšovec - ARIM, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice, o.z. v Ústí n.L.Akce je zařazena do Centrálního registru akcí ČLK a ČAS.

Ohodnocení akce v Systému kontinuálního vzdělávání lékařů a sester = 1 kreditní bod.