Ústřední vojenská nemocnice Praha Vás zve na regionální seminář pro zdravotnické pracovníky v nelékařských profesích Sestra a závislost

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Praha, kongresové centrum CH2,  U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
           
Datum konání: 17.června 2009 ve 14.00 hod  (délka trvání akce 2,5 hod.)    

Účastnický poplatek (pro cizí účastníky): 100 Kč
Platba na místě před zahájením semináře.

Program:

14.00 hod. – 14.40 hod.:
MUDr. Radkin Honzák
Duševní hygiena zdravotních sester.

14.40 hod. – 15.20 hod.:
MUDr. Dušan Randák
Závislosti a škodlivé užívání. Rozpoznáme je?

15.20 hod. – 16.00 hod.:
Mgr. Marie Pěničková, Mgr. Tomáš Petr
Sestra a závislost: Možnosti řešení v rámci ÚVN.

Počet kreditních bodů dle vyhlášky 321/2008, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků