Seznam článků

Péče o rizikové pacienty ( hojení ran v praxi )

Charakteristika: Základním cílem odborného sympozia  je poskytnout účastníkům v krátkém časovém úseku informace o uceleném systému péče o rizikové pacienty v ÚVN Praha ,včetně hojení ran v praxi.

Sympozium je určeno pro vedoucí, vrchní, staniční, úsekové sestry, které zodpovídají za kvalitu  poskytované ošetřovatelské péče, podílí se na péči  o rizikové pacienty lůžkových oddělení ve zdravotnických zařízeních.

Akreditované odborné sympozium  realizujeme v rámci celoživotního vzdělávaní zdravotnických pracovníků nelékařských profesí. Po absolvování odborného sympozia  by měl účastník znát princip identifikace, prevence, léčby,  edukace a systém kontinuálního sledování pacientů s rizikem vzniku dekubitů.

Místo konání:  Ústřední vojenská nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, Modrý salonek,m.č. 154,  budova F1, 1.patro

Datum konání: 18. června 2009    

Účastnický poplatek:   500,- Kč. vč. 19% DPH (+ cena oběda 81,- Kč)

Úhrada nejpozději 30 dní před zahájením kurzu ( pokud nebude platba v požadovaném termínu na účtu ÚVN  budete automaticky vyřazen/na ).

Při platbě  je nutné zadat přesně  tyto  údaje: 

 Jméno a příjmení účastníka
 Číslo účtu: 32123881/0710
 Variabilní symbol: 1501
 Specifický symbol:  číslo přihlášky

Počet kreditů pro zápočet k vydání osvědčení: 4 kreditní body po absolvování kurzu

Kontaktní osoba: Libuše Kuchařová, tel: 973 202714, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Neúčast v kurzu prosíme omluvit předem telefonicky nebo e-mailem!

Obsah:
 • Teorie – struktura a funkce kůže, rozdělení chronických ran/dekubitů, princip hojení a základní hodnocení
 • Současné možnosti terapie, typy obvazových materiálů a indikace k jejich použití
 • Systém a organizace praxe:
  • vstupní ošetřovatelské vyšetření
  • identifikace potřeb nemocného
  • plán prevence a péče o rizikové pacienty, dokumentace
  • systém hlášení rizikových pacientů
  • kritéria hodnocení v rámci auditu

   Analýza kontinuálního sledování výskytu dekubitů v ÚVN Praha
   
 • Skupina sledování výskytu dekubitů (statut, složení, hlavní úkoly)


Přednášející:
Primář MUDr.Jaroslav Hoffmann,  Dermato-venerologické oddělení ÚVN Praha
Mgr. Lenka Gutová,MBA  náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese
MUDr.Dana Hedlová, Ústavní epidemiolog
Milena Uhlschmidová, vrchní sestra neurologického oddělení
Jana Částková,  konzultantka pro hojení ran ÚVN Praha
Mgr.Darina Honomichlová ,obchodní zástupce firmy Johnson &Johnson
Miriam Pospíšilová,obchodní zástupce firmy Mólnlycke Health Care
Mgr. Martin Hanzlík,ředitel prodeje firmy  Soral&Hanzlík

Odborný   garant:
Prim.MUDr. Jaroslav Hoffmann
MUDr. Dana Hedlová
Mgr. Lenka Gutová,MBA