Dne 1. září letošního roku se uskutečnilo v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha šetření zástupců WHO, jehož záměrem bylo prověřit a ohodnotit činnosti ÚVN zaměřené na podporu a prevenci zdraví v rámci programu Health Promoting Hospitals (HPH). Šetření se v ÚVN zúčastnila také za Ministerstvo zdravotnictví ČR Milena Kalvachová, koordinátorka projektu HPH v České republice, a Alena Šteflová, vedoucí kanceláře WHO v ĆR.

„Říká se, že největší prostor bývá prostor pro zlepšení,“ zahájila vyhodnocení šetření Hanne Tønnesen, ředitelka WHO-CC, Clinical Health Promotion Centre. „U vás je ovšem ten prostor velice malý,“ dodala a seznámila s výsledky šetření,„ze čtyřiceti sledovaných měřitelných prvků jste naplnili 38, což je 95% úspěšnost. Znamená to, že jste získali nejvyšší možný, tedy zlatý, stupeň ohodnocení. Můžete být na svoji práci hrdí,“ ohodnotila výsledky Hanne  Tønnesen, která působí na univerzitě v Kodani.

Hodnocení

Komise ohodnotila naplňování standardů vytvořených Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní sítí nemocnic a zdravotnických zařízení podporujících zdraví (HPH) s cílem zlepšovat kvalitu poskytované péče prostřednictvím zavádění základních strategií podpory zdraví do činnosti a kultury nemocničních zařízení. Standardy byly vytvořeny a ověřeny na mezinárodní úrovni podle kritérií Mezinárodní společností pro kvalitu ve zdravotní péči (Society for Quality in Health Care) a zahrnují pět oblastí se 40 měřitelnými prvky.

Standardy: politika managementu, hodnocení pacientů, informace o pacientech a intervencích, podpora zdravého pracoviště, kontinuita a spolupráce.

Více na

http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci


ÚVN se zapojila do programu Světové zdravotnické organizace (WHO) Health Promoting Hospitals HPH), který je zaměřen na pacienty, jejich příbuzné i na zdravotnický personál a na vztahy v rámci prostředí, ve kterém zdravotnické zařízení  funguje, v roce 2012.

„Ústřední vojenská nemocnice klade důraz na kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Považujeme za potřebné a nutné vést  pacienty i naše zaměstnance a podporovat je v péči o zdraví, nabízet jim odborné poradenství i aktivity na podporu zdraví.  Samotné šetření komise a výsledky jsou pro naši práci významné. Ukazují, zda jsme se vydali správnou cestou, máme možnost zpětné vazby od nezávislého posuzovatele a navíc získáme srovnání s nemocnicemi v České republice i v rámci evropského kontextu,“ shrnula Lenka Gutová, náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče.