Ústřední lékařsko - psychologické oddělení nabízí kurz „Speciální práce s pacientem –Agrese“


Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02  Praha 6

Termíny konání:11. března 2015
8.50 – 15.00 hod/úterý  
přihláška kliknout zde

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč

Platba na účet:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků   
                                            
Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  


Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod. každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu, hodnoceno 4 kreditními body

Harmonogram přednášek:

8.30–8.50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ8.50–9.00ZAHÁJENÍMgr.M.Pěničková9.00–10.30AGRESE – VYMEZENÍ POJMŮ
TEORIE ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH STAVŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
PLÁČ  A ÚZKOST, NAPĚTÍ I STRACH
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová10.30–10.45PŘESTÁVKA10.45–12.15MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
JAK SE CHOVAT V SITUACÍCH AGRESE KLIENTA – MODELOVÁ SITUACE
NÁCVIK NEKONFRONTAČNÍCH POSTOJŮ - PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová12.15–13,00OBĚD + dotazník   
13,00–14.30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY(PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
SVÍZELNÉ TYPY OSOB – ZVLÁDACÍ STRATEGIE A PREVENCE KONFLIKTU
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14.30–14.50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14.50–15.00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr. Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče.Společná práce na kurzu pro sestry trvá již čtrnáct let.               

Kontaktní osoba:  Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428


Úsek náměstkyně ředitele pro NLZP a řízení kvality zdravotní péče Vás srdečně zve na kurz v ÚVN Komunikace s různými typy pacientů - s ohledem na věk, zdravotní stav a úroveň jejich zdravotní gramotnosti


Datum konání:  14. dubna 2015 od  9.00 hod. do 13.00 hod.

Místo konání: posluchárna A, pavilon F2 – ředitelství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Přihláška kliknout zde


PROGRAM:

Zahájení kurzu   
Mgr. Lenka Gutová, MBA
náměstkyně ředitele pro NLZP a ŘK


Přednášející:        
Ing., Bc. Zuzana Hekelová
lektorka a publicistka


Komunikace – úvod do problematiky
 • Obecné rysy/specifika komunikace ve zdravotnictví, výchozí fakta k tématu
 • Komunikační vlastnosti zdravotníka – nároky, které by měl splňovat
 • Co pacient/klient ve zdravotnictví od komunikace očekává
 • Základní pravidla komunikace s pacienty ve zdravotnictví
 • Bariéry komplikující komunikaci zdravotníků a jejich klientů


Složitější komunikační situace ve zdravotnictví
 • Přehled složitějších situací (špatné zprávy, řešení bolesti, před nepříjemným zákrokem, před operací, nepopulární režimová opatření…)
 • Návod, jak v takových situacích nejlépe reagovat


Pacientská typologie a její vliv na komunikaci se zdravotníky
 • Přehled různých pacientských typologií
 • Základních 7 pacientských typů podle úrovně zdravotní gramotnosti
 • Praktické návody na optimální komunikaci s jednotlivými typy


Složitější pacientské typy a komunikace s nimi
 • Různé typy pacientů (agresivní, hádaví, narcisistní, úzkostní, depresivní, pacient - otrokář)
 • Případová studie ze zdravotnické praxe – rozbor různých možností komunikace


Zvláštní typy pacientů v kontextu komunikace
 • Rozdělení zvláštních pacientů do skupin – děti, senioři, tělesně nebo duševně postižení
 • Praktické návody, jak s nimi komunikovat

                                                      
(pro externí platba na místě - 500,-Kč)

Kreditní body – dle platné vyhlášky

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Hanousková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pdf  Komunikace s různými typy pacientů - program k vytištění


Úsek náměstkyně ředitele pro NLZP a řízení kvality zdravotní péče Vás srdečně zve na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ v ÚVN Praha VÝŽIVA A REHABILITACE KRITICKY NEMOCNÝCH


Datum a čas konání:
  24. února 2015 od  14.30 do 16.30 hod.

Místo konání: posluchárna A, pavilon F2 – ředitelství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6


Přihláška kliknout zde


PROGRAM:

Zahájení semináře       
Mgr. Lenka Gutová, MBA
náměstkyně ředitele pro NLZP a ŘK


Výživa kriticky nemocných      
MUDr. Svatopluk Solař
zástupce přednosty, IK, 1.LF UK a ÚVN


Rehabilitace kriticky nemocných      
MUDr. Pavla Bernardová

                                       
Kreditní body – dle platné vyhlášky

(pro externí platba na místě - 100,-Kč)

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hanousková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pdf  Regionální seminář v ÚVN - Výživa a rehabilitace kriticky nemocných