Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Vás zve na odbornou konferenci Aktuální gastroenterologie XXX.


Datum konání:
16. dubna 2015


Místo konání:
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Kongresové centrum - budova CH2, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02  Praha 6


Možnosti registrace:

 1. Zasláním závazné přihlášky na adresu:

  TARGET - MD s.r.o.
  Na Šťáhlavce 7
  160 00 Praha 6

  Vyplněnou přihlášku nám odešlete nejpozději do 8. 4. 2015.

 2. E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 3. Na webových stránkách: www.target-md.com, www.praktik-intranet.cz


Vstup na sympózium je ZDARMA

Dopravní spojení:
Tramvajové spojení (zastávka - Vojenská nemocnice) od metra:
linka A - Hradčanská TRAM č. 1, 18
linka A - Dejvická TRAM č. 2
GPS souřadnice pro cestu autem:
+50° 5‘ 30.34“, +14° 21‘ 37.20“ (50.091760, 14.360332)

Organizační sekretariát:

TARGET-MD s.r.o.

Na Šťáhlavce 7, 160 00 Praha 6
mobil: 777 871 057
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pdf  Pozvánka na konferenci Aktuální gastroeneterologie XXX k vytištění


Program:

7.30

Registrace

8.20

Zahájení

8.30
Idiopatické střevní záněty – 20 let biologické léčby:
současný stav a vyhlídky M. Lukáš
8.50
Clostridiová kolitida – současný stav a vyhlídky J. Beneš
9.10
Neúspěšná ERCP – kdy, proč a co z toho plyne J. Špičák
9.30
15 let národního programu „Screening kolorektálního
karcinomu“ v České republice – úskalí a úspěchy
M. Zavoral, Š. Suchánek, T.Grega, B. Seifert, O. Majek,
L. Dušek
9.50
Kolonoskopie – příprava a sedace pacienta P. Vítek
10.10
Přestávka
10.30
Endoskopická submukózní disekce v tračníku a konečníku
O. Urban
10.50
Kapslová endoskopie tenkého a tlustého střeva I.Tachecí
11.10
Nové metody léčby krvácení do trávicí trubice R. Keil
11.30
Chirurgie bráničního hiátu a refluxní choroby jícnu M. Kasalický
11.50
Polední přestávka
12.50
Dispenzarizace prekanceróz trávicí trubice –
pohled gastroenterologa Š. Suchánek
13.10
Dispenzarizace prekanceróz trávicí trubice – pohled patologa
V. Mandys
13.30
Karcinom pankreatu - časné symptomy a možnosti screeningu
P. Frič
13.50
Diagnostika karcinomu pankreatu – zobrazovací metody
(CT, NMR) T. Belšan
14.10
Diagnostika karcinomu pankreatu – zobrazovací metody
(ERCP, EUS) B. Bunganič, M. Laclav
14.30
Chemoterapie karcinomu pankreatu L. Petruželka
14.50
Jaterní fibróza – neinvazivní diagnostika K. Dvořák
15.10
Jaterní fibróza u NASH a diabetiků R. Brůha
15.30
Regrese jaterní fibrózy P. Urbánek
15.50
Závěr

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účastník obdrží 6 kreditů ČLK.


Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Kuncův memoriál 9.- 10. dubna 2015. Letošní memoriál jsme se pokusili zorganizovat jako širší sympozium s atraktivním programem. Nepochybně vrcholem bude  Kuncova přednáška. Prof.Bárta, ředitel Egyptologického ústavu ČAV, se bude věnovat zániku civilizací.  Naneštěstí zejména naší.  Zbytek odpoledne, pokud nepropadneme přílišné depresi, bude věnován fungování a perspektivám komplexních cerebrovaskulárních center. Účast přislíbili neurologové z některých velmi dobře fungujících center. Z naší strany by mělo zaznít, že tato centra nejsou pouze centra léčby  ischemických iktů, ale centra poskytující péči celému spektru nemocných s cerebrovaskulárním onemocněním. Tedy všechny Vaše zkušenosti s neurochirurgickou problematikou cévního onemocnění mozku jsou vítány.

Páteční program budou obvyklá varia s možností prezentací našich mladých kolegů. Rámec dopoledni dodají tři přednášky našich prominentních profesorů – Suchomela, Sameše a Smrčky s obecným titulem – Co děláme dobře. Čas pro chlubení, ve kterém by měl pokračovat celý program.

Těšíme se tedy na Vaši účast a na večerní party ve čtvrtek 9.4.

Více informací a registrace na:  http://kunc2015.cz/


prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha 

TERMÍN KONÁNÍ: 9. - 10. dubna 2015

TÉMA:

Fungování a perspektivy komplexních cerebrovaskulárních center  + Co děláme dobře

Kuncův memoriál je akreditován ČLK a hodnocen 8 kreditními body programu Celoživotního vzdělávání lékařů.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti: 31. 3. 2015

Místo konání: Kongresové centrum ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

ORGANIZACI A PROGRAM ZAJIŠŤUJE
Společnost pro podporu a rozvoj neurochirurgie, o.p.s.
Janáčkovo nábřeží 39/51
150 00 Praha 5

SEKRETARIÁT MEMORIÁLU, INFORMACE, KORESPONDENCE
Neurochirurgická klinika ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6,
tel: 973 202 963
fax: 224 315 891
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.neurosurg.cz

AKTIVNÍ PREZENTACE
Přednáška 8 minut+2 minuty diskuze
Dataprojekce
Jakékoliv jiné požadavky na prezentaci nutno předem domluvit.

INFORMACE O POPLATCÍCH

Registrační poplatek
Lékaři:
600,- Kč
SZP a ostatní:300,- Kč
Lékaři - důchodci:ZDARMA
Studenti:ZDARMA
Společenský večer:250,- Kč


Registrační poplatek i poplatek za společenský večer plaťte výhradně bankovním převodem.

Číslo účtu:
19-8486930297/0100
Název banky:Komerční banka, a.s.
Adresa banky:Pohořelec 152/3, Praha 1
Variabilní symbol/důvod platby:Vaše registrační číslo