Ústřední lékařsko - psychologické oddělení Vás zve na odborný kurz „Speciální práce s pacientem – Agrese“.


Místo konání :
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Lékařsko - psychologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02


Datum konání:
ve středu 3. června 2015 od 8.30 do 15.00 hodin

Registrace kliknout zde


Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. Hodnoceno 4 kreditními body


Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.: 00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků   

Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :

 1. Agrese, vymezení pojmů
 2. Teorie zvládání emočních stavů
 3. Mapování vzniku negativních reakcí u klienta
 4. Modelové situace, jak se chovat v situacích  agrese klienta
 5. Práce s hranicí – cvičení,vlastní limity
 6. Práce s tělem, zvládací strategie,relaxační techniky


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče.Společná práce na kurzu pro sestry trvá již čtrnáct let.

Speciální práce s pacientem, burn – out syndrom

8.30–8.50 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

8.50–9.00 ZAHÁJENÍ Mgr.M.Pěničková
9.00–10.30 BURN-OUT – VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová10.30–10.45
PŘESTÁVKA
10.45–12.15 MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
MODELOVÁ SITUACE
DYNAMIKA
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová12.15–13.00 OBĚD + dotazník
13.00–14.30
PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY (PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
PREVENCE KONFLIKTU
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.30–14.50 DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.50–15.00 PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR Mgr.M.Pěničková


V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428  Ústřední lékařsko - psychologické oddělení Vás zve na odborný kurz „Speciální práce s pacientem – Agrese“.


Místo konání :
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústřední - lékařsko - psychologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02


Datum konání:
ve středu 15. dubna 2015 od 8.30 do 15.00 hodin

Registrace kliknout zde


Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. Hodnoceno 4 kreditními body


Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.: 00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků   
                                            
Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :  

 1. Agrese, vymezení pojmů
 2. Teorie zvládání emočních stavů
 3. Mapování vzniku negativních reakcí u klienta
 4. Modelové situace, jak se chovat v situacích  agrese klienta
 5. Práce s hranicí – cvičení,vlastní limity  
 6. Práce s tělem, zvládací strategie,relaxační techniky                                                                                                              


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče.Společná práce na kurzu pro sestry trvá již čtrnáct let.               

Speciální práce s pacientem, uvolňovací techniky. Jak pomáhat sám sobě

8.30–8.50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8.50–9.00ZAHÁJENÍMgr.M.Pěničková
9.00–10.30ÚVOD DO TECHNIK PRÁCE S TĚLEM
TEORIE + PRÁCE S PŘEDĚLEM
PACIENT I PERSONÁL

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová10.30–10.45 
PŘESTÁVKA   
10.45–12.15DECHOVÉ CVIČENÍ – ANTISTRESOVÝ DECH
KONCENTRACE MYSLI NA TĚLO
TYPY RELAXAČNÍCH TECHNIK (TĚLO A NÁVAZNOST NA JEDNOTLIVÉ DIAGNOZY) 

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová12.15–13.00OBĚD + dotazník
13.00–14.30
PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ
(VLASTNÍ LIMITY)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.30–14.50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.50–15.00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková

  
V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428  
      


Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN vás zve na odborný seminář „ Akutní stavy v psychiatrii “


Datum konání:   20. dubna  2015 v 15.30 hod


Místo konání:
v knihovně KARIM, patro -2, pavilon CH 1, Ústřední vojenská nemocnice  - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6


Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Akce je zapsána v Centrálním registru akcí ČLK a hodnocena 2 kreditními body.

Program:

15.30 - 15.35Úvodní slovo - MUDr. Tomáš Tyll, PhD., přednosta KARIM
15.35 - 16.20Akutní stavy v psychiatrii - část 1.
MUDr. František Soukup
16.20 - 17.05Akutní stavy v psychiatrii - část 2.    
MUDr. František Soukup
17.05 - 17.15Diskuse


Registrace semináře: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bližší informace: Šárka Jelínková, Tel: 973 202 999, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN vás zve na odborný seminář „ Akutní jaterní selhání“


Datum konání: 24. března  2015 v 15.30 hod

Místo konání: v knihovně KARIM, patro -2, pavilon CH 1, Ústřední vojenská nemocnice  - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Akce je zapsána v Centrálním registru akcí ČLK a hodnocena 2 kreditními body.


Program:

15.30 - 15.35:Úvodní slovo - MUDr. Tomáš Tyll, PhD., přednosta KARIM
15.35 - 16.20:
Screening virových hepatitid
Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
16.20 - 17.05:Akutní jaterní selhání. Klasifikační schémata používaná v hepatologii.     
MUDr. Ján Csomor, MUDr. Petr Hříbek
17.05 - 17.15:Diskuse


Registrace semináře: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Bližší informace: Šárka Jelínková, Tel: 973 202 999, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Vás zve na 6.KONGRES Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

Datum konání: 15. – 16. října 2015

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, KONGRESOVÝ SÁL

Kongres pořádá Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha.


pdf  Program 6. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 15. - 16. října 2015


TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 10. 9. 2015


Preferenčně přihlášky registrace zde (pouze lékaři)

Vzhledem k naplnění kapacity sálu byla již uzavřena registrace

Do poznámky v přihlášce napiště Ano (zúčastním se společenského večera), NE (nezúčastním se společenského večera)


ZPŮSOB PLATBY


Registrační poplatky, prosíme uhradit na účet do 10.9.2015
Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol:  5411XXXXX
(XXXXX= je číslo Vaší přihlášky, které Vám přijde v rámci potvrzení Vaší registrace)


REGISTRAČNÍ POPLATKY:


včasná registrace do 31.8. v místě konání
lékaři  
600 Kč 
700 Kč
sestry
400 Kč 
500 Kč


Záštitu nad kongresem převzali: náčelník Generálního štábu AČR, Děkan 1. LF UK Praha, ředitel ÚVN Praha, generální ředitel VoZP, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví a ČSARIM ČLS JEP.

Odbornou náplň kongresu plně vystihuje jeho název, jednání bude tradičně zaměřeno multioborově, bude určeno pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky, přednemocniční, nemocniční, vojenské i civilní zdravotníky.


Vědecké okruhy

Damage Control Resuscitation, Damage Control Surgery, Náhrada cikulujícího volumu a hemoterapie v mimořádných podmínkách, Úskalí poskytování neodkladné péče při mimořádných událostech, Varia

Těšíme se na setkání s Vámi

brig. gen. v.z. MUDr. Božetěch Jurenka                                 
prezident kongresu                                             
emeritní Náčelník zdravotnické služby AČR

MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha


VĚDECKÝ VÝBOR

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda ČSARIM

plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, HK

brig. gen. v.v. doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
Oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin CHK FN HK

MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
přednosta KARIM 1. LF UK a ÚVN Praha

prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.
přednosta Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Lekárska fakulta UK Bratislava

kpt. Mgr. Hana Koďousková
Hlavní sestra Agentury vojenského zdravotnictví Sekce podpory MO, Hradec Králové

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Mgr. Ludmila Kocourková
vrchní sestra KARIM 1. LF UK a ÚVN Praha

pplk. MUDr. Tomáš Henlín
zástupce přednosty KARIM 1. LF UK a ÚVN Praha


REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

15. října 7.30 – 17.00 hod.
16. října 7.30 – 12.00 hod.

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ
Dovolujeme si Vám nabídnout hotely a penziony, které se nacházejí v blízkosti ÚVN místa konání semináře.


Rezervaci a úhradu ubytování si účastníci zajišťují individuálně. Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami dle standardů jednotlivých hotelů.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Dne 15. 10. 2015 je pořádán SPOLEČENSKÝ VEČER, v Klášterním šenku, Markétská 28/1 (Břevnovský klášter), 169 00 Praha 6 – Břevnov.
Vstupné není zahrnuto v registračním poplatku. Zájemci o účast na společenském večeru mají možnost si zakoupit vstupenku v hodnotě 150 Kč.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování odborné akce.
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK, ČAS a bude hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.          

SOUČÁSTÍ KONGRESU BUDE VÝSTAVA FARMACEUTICKÝCH FIREM.


Děkujeme všem partnerům kongresu
za jejich podporu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE
A INTENZIVNÍ MEDICÍNY 1. LF UK A ÚVN PRAHA
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Tel: 973 202 999, fax: 973 203 581
Kontaktní osoba: Šárka Jelínková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.uvn.czÚsek náměstkyně ředitele pro NLZP a řízení kvality zdravotní péče Vás srdečně zve na regionální seminář MODERNÍ TRENDY V REHABILITACI


Datum a čas konání:  26. května 2015 od  14.00  do 16.00 hod.


Místo konání: posluchárna A, pavilon F2 – ředitelství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

(Přednášející jsou zaměstnanci Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN Praha)

Registrace zde

Kreditní body – dle platné vyhlášky (pro externí platba na místě - 100,-Kč)

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hanousková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


PROGRAM:

Zahájení semináře 
Mgr. Lenka Gutová, MBA,           
náměstkyně ředitele pro NLZP a ŘK


Neurorehabilitace spastické parézy
MUDr. Petra Dvořáková     


Moderní trendy v intenzivní péčiMgr. David Vrbický


Moderní trendy v neurochirurgiiMgr. Barbora Grmanová


Moderní trendy v neurologii
Zdeňka Říhová, cert. MDT


Fyzioterapie v interní péči         
Barbora Hirschová, DiS.


Důležité aspekty fyzioterapie v chirurg. oborechMgr. Romana Kozderková, cert.  MDT


Prevence bolestí zad u zdravotnického personáluMgr. Markéta Ptáčková, cert. MDT


Ergoterapie v interní medicíně 
Bc. Tereza Sádlová


pdf  Regionální seminář Moderní trendy v rehabilitaci

                                                                                                               

                              

                              
                                     

                               

   

 

                               


Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha Vás zve na odborný seminář s názvem Soudní psychiatrie


Přednáší:
MUDr. Petr Navrátil


Datum konání: 28. dubna 2015 od 13:00 hodin

Místo konání: knihovna psychiatrického oddělení, pavilon C5, patro -1, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02

Registrace zde


Vstup bez poplatku, bez komerční prezentace.

Akreditováno ČLK, ohodnoceno 3 kredity.


Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha Vás zve na odborný seminář s názvem Terminologie a obecná psychiatrie


Přednáší:
MUDr. Petr Navrátil


Datum konání: 17.března 2015 od 13:00 hodin


Místo konání:
knihovna psychiatrického oddělení, pavilon C5, patro -1, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02


Registrace zde


Vstup bez poplatku, bez komerční prezentace.

Akreditováno ČLK, ohodnoceno 3 kredity.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN si vás dovoluje pozvat na Jaterní sympozium Výsledky multicentrického projektu IGA MZČR NT 13 660


Pořádáno dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, bude ohodnoceno 3 kredity

Termín konání: 23. března 2015 od 14.30 do 18.00 hodin

Místo: Kongresové centrum ÚVN -  budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Registrace zde


Program:

M Ryska:Úvod, současný stav léčby jaterních metastáz KRK ve světě a v ČR


J. Pudil:Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami
kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center
IGA  MZČR NT 13660


M. Blaha:Předběžná analýza dat projektuKávová přestávka


L. Benešová:Vyšetření cirkulující nádorové DNA u pacientů s metastazujícím
kolorektálním karcinomem


D. Langer, K. Menclová, J. Pudil:Kazuistická sděleníDiskuse u každého boduPředpokládaný konec sympozia v 18 hodin