ÚVN ve spolupráci s Pracovní skupinou pro kvalitu ošetřovatelské péče ČAS a SAK o.p.s vás zve na Konferenci "Kvalita a bezpečí v praxi"

Datum konání: 2. prosince 2015

Místo konání: Kongresové centrum – budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Přihlášky: 

Přihláška na pasivní účast kliknout zde


pdf  Pozvánka na konferenci Kvalita a bezpečí v praxi


pdf  Program multioborové konference Kvalita a bezpečí v praxi


Téma:1. Příklady dobré praxe

2. Závažné nežádoucí události - kasuistiky

 
Registrace: 8.30 - 9. 30 hodin


Program: 9.30 - 15.30 hodin


Účastnické poplatky:člen ČAS
300,- Kč (při registraci žádáme potvrzení o zaplacení členského příspěvku na rok 2015) - nyní platba možná pouze na místě

ostatní:

600,- Kč - nyní platba možná pouze na místě

zaměstnanci ÚVN:
bez poplatku


Kontakt - informace: Ing. Monika Vaňhová, tel. 973 202 714


Úsek náměstkyně ředitele pro NLZP a řízení kvality zdravotní péče Vás srdečně zve na SEMINÁŘ pro NLZP Komunikace s pacientemDatum a čas konání: 8. prosince 2015 od 13.00 do 15.00 hod.


Místo konání: posluchárna A, pavilon F2 – ředitelství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Přihláška kliknout zde


PROGRAM:
Zahájení semináře   
      

Mgr. Lenka Gutová, MBA,
nám. ředitele pro NLZP a ŘKZP


Komunikace s pacientemMgr. Marie Pěničková,
úseková sestra,
Ústřední lékařsko-psychologické oddělení,
ÚVN

                                                  
Seminář je povinný pro absolventy a nové zaměstnance  

      
Kreditní body – dle platné vyhlášky


Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hanousková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pdf  Seminář pro NLZP Komunikace s pacientem

Úsek náměstkyně ředitele pro NLZP a řízení kvality zdravotní péče Vás srdečně zve na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ v ÚVN Problematika závislostí


Datum a čas konání: 24. listopadu 2015 od 14.00 do 16.00 hod.


Místo konání: posluchárna A, pavilon F2 – ředitelství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6


Přihláška kliknout zde


PROGRAM:
Zahájení semináře     
Mgr. Lenka Gutová, MBA           
náměstkyně ředitele pro NLZP a ŘKZP


Moderování semináře 
Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.,
vrchní sestra, Psychiatrické odd., ÚVN


Problematika závislostí v ČR                              
(aktuální data, evropské srovnání,                            
trendy posledních let, největší hrozby)                           
NÚDZ Praha

PhDr. Ladislav Csémy,
vedoucí Centra epidemiologického
a klinického výzkumu závislostíCo je to závislost a jak ji řešit                              
(mechanismus vzniku závislosti,                                     
kritéria závislosti, rizikové faktory,
související problémy, mýty o závislostech,
vhodné způsoby intervencí a možnosti léčby)
MUDr. Jiří Dvořáček,
ředitel PL Červený Dvůr


Diskuze


Kreditní body – dle platné vyhlášky (pro externí platba na místě - 100,-Kč)


Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hanousková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pdf  Regionální seminář Problematika závislostí


Ústřední lékařsko - psychologické oddělení Vás zve na odborný kurz „Speciální práce s pacientem – Krizové situace v životě“


Místo konání:
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02


Datum konání:
21. října 2015 od 8.50 do 15.00 hodin


Registrace kliknout zde


Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. Akreditováno ČAS za 4 kreditní body

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.: 00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků   

Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


Harmonogram přednášek

8.30 - 8.50


PREZENCE ÚČASTNÍKŮ8.50 - 9.00


ZAHÁJENÍ


Mgr.M.Pěničková


9.00 - 10.30


KRIZE– VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


10.30-10.45


PŘESTÁVKA10.45-12.15


VÝVOJ KRIZE
KRIZE A TĚLO
PRÁCE S TĚLEM


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


12.15-13.00


OBĚD + dotazník   13.00-14.30


KRIZOVÁ INTERVENCE – ZÁKLADNÍ PRINCIPY
STRATEGIE JEDNÁNÍ
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


14.30-14.50


DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


14.50-15.00


PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR


Mgr.M.PěničkováKurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose. 

Program :  

  1. Krize, vymezení pojmů
  2. Teorie zvládání emočních stavů
  3. Průběh krize
  4. Krizová intervence, základní principy
  5. Práce s tělem, zvládací strategie, relaxační techniky                                                                                                             


Lektoři:  

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.


Mgr.Marie Pěničková

15 let vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím. Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče. Společná práce na kurzu pro sestry trvá již patnáct let.               


V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na konferenci Střešovický podzim. Hlavním tématem budou evidence-based postupy v léčbě spastické parézy.


Datum konání: 13. listopadu 2015

on - line registrace zdeOrganizační výbor

MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, as. MUDr. Martina Hoskovcová, Mgr. Ota Gál

Odborný garant konference
prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc, prof.MUDr. Robert Jech, Ph.D, MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, as. MUDr. Martina Hoskovcová, Mgr. Ota Gál


MÍSTO KONÁNÍ: Kongresové centrum – budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6


ČASOVÝ HARMONOGRAM:

07:30 – 08:45Registrace
08:45 – 09:00Zahájení


09:00 – 10:30Odborný program


10:30 – 10:40Diskuze
10:40 – 11:00Občerstvení


11:00 – 12:20Odborný program


12:20 – 12:30Diskuze
12:30 – 13:15Oběd


13:15 – 14:30Odborný program


14:30 – 14:45Diskuze
15:00 – 15:05Závěr konference
15:05 – 15:30Vydávání certifikátů


CERTIFIKÁTY O ÚČASTI:

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu UNIFY a České asociace ergoterapeutů bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.

POŘADATEL

FiveSteps, s.r.o.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
PARTNEŘI

Ipsen, JAS, VZP – další informace v sekci partneři.

Kontakt
FiveSteps, s.r.o, Brdlíkova 284/1a, Praha 5, 150 00
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací na stresovickypodzim.cz

Těšíme se na Vaši účastChirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Vás zve konferenci Trendy v chirurgii Mikulášské videokazuistiky z laparoskopie.


Téma:
"TrickS and Tips" jednotlivých laparoskopických operačních metod (operace v hiátu, bariatrie, onkochirurgie, IBD, atd.), řešení komplikací, neobvyklé perioperační nálezy


Datum konání:
7. prosince 2015


Místo konání:
Konferenční centrum budova CH2, Ústřední vojenská nemonice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02

Do poznámky v přihlášce uveďte, zda se jedná o aktivní, nebo pasivní účast. V případě aktivní účasti napiště jména autorů a název prezentace.


Přihláška kliknout zde


Registrační poplatek:
100,- Kč bude uhrazen na místě

Forma prezentace: komentované video 10 min + 5 min diskuse

Konečný termín přihlášky aktivní účastiprostřednictvím on-line registrace je 20. listopadu 2015
Konečný termín přihlášky pro pasivní účast je 30. listopadu 2015


Předběžný program:

9.00 - 9.55registrace
9.55 - 10.00
zahájení
10.00 - 12.00
Blok I videolaparoskopických kazuistik
12.00 - 13.00
občerstvení
13.00 - 14.55
Blok II videolaparoskopických kazuistik


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16 a je ohodnocena 5 kredity, účastníci obdrží certifikát o účasti


Kontaktní osoba:
Radka Schrötterová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 973 202 901

pdf  Mikulášské videokazuistiky z laparoskopie


Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Vás zve na odbornou konferenci Oko do duše okno X.

Datum konání: pátek 4. prosince 2015


Místo konání: Kongresové centrum ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02


Přihláška kliknout zde


Přihlášky k aktivní účasti posílejte do 15. října 2015 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Registrace:8.00 - 09.00 hodin
Program:9.00 - 16.00 hodin


Účastnický poplatek se hradí na místě u registrace. Každá členka ČAS se musí na místě prokázat potvrzením o zaplacení členského příspěvku na rok 2015.


Členky ČAS300,- Kč
Ostatní:500,- Kč

   
Akce bude hodnocena dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.

Kontaktní osoba: vrchní sestra Mgr. Denisa Ondovčíková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pdf pdf  Pozvánka na odbornou konferenci Oko do duše okno X.


pdf  Program konference očních sester Oko do duše okno X.