Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN  si vás dovoluje pozvat na odborný seminář cyklu Trendy v chirurgii 2015 s tématem: Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3. - 4. stádiu onemocnění

Termín: 2. listopadu 2015 od 15.00 hodin

Místo: Aula CH2, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Registrace online


Pořádáno dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, bude ohodnoceno 2 kredity

PROGRAM

15.00 - 15.15K. Menclová – Multicentrický projekt AZV 15-27939A
15.15 - 15.30K. Kološtová – Izolace a kultivace CTC biomarkerů
15.30 - 16.00M. Minárik - Liquid biopsy – přínos pro monitoraci léčby KRK
16.00 - 16.15L. Petruželka - Pohled onkologa
16.15 - 16.30Závěr

Diskuse ke každé prezentaci

Občerstvení


pdf  Pozvánka na odborný seminář Trendy v chirurgii - 2.11.2015
Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha pořádá pod záštitou České společnosti robotické chirurgie, České urologické společnosti, České akademie urologie, České lékařské komory a České asociace sester

mezinárodní konferenci
10 let robotické chirurgie v České republice

Datum konání:

8. prosince 2015

Místo konání:

Kongresové centrum, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Záštita

Ing. Tomáš Kuchta
náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení
organizací Ministerstva obrany


prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha

generálporučík Ing. Josef Bečvář
náčelník Generálního štábu Armády České republiky

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prezident České urologické společnosti

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
předseda České společnosti robotické chirurgie

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
primátorka hlavního města Prahy

plukovník MUDr. Richard Kraus
ředitel Odboru vojenského zdravotnictví Generálního štábu Armády České republiky

plukovník MUDr. Zoltán Bubeník
ředitel Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky

Prezident konference

prim. MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.

Sekretář konference

doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBA

Organizační výbor

MUDr. Pavel Drlík, MUDr. František Chmelík, FEBU, MUDr. Markéta Matějková

Vědecký výbor

prim. MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBA
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

prim. MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

prim. MUDr. Miroslav Štursa
Nemocnice Nový Jíčín

Zahraniční hosté

Dr. Geert De Naeyer, OLV Hospital, Aalst, Belgie
MUDr. Jozef Babeľa, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosewelta, Banská Bystrica, Slovensko


Datum a místo konání:

8.12.2015
Kongresové centrum ÚVN, budova CH2
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6 169 02

Garant, akreditace:

Odborným garantem konference je Robotické centrum Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, akce se koná se pod záštitou České společnosti robotické chirurgie, České urologické společnosti a České akademie urologie.
Konference je akreditovanou akcí České lékařské komory, účastník získá certifikát a kredity v systému celoživotního vzdělávání lékařů, akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 a ohodnocena 6 kredity.
Konference je akreditovanou akcí České asociace sester, účastníkům z řad NLZP budou přiděleny kreditní body v rámci celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 423/2004, novel. č. 321/2008 a 4/2010.

pdf  Odborný program - lékařská sekce

pdf  Odborný program - sesterská sekce

ODBORNÝ PROGRAM


LÉKAŘSKÁ SEKCE

7.30
Registrace účastníků

8.00

Zahájení konference (Kočárek, Zavoral, Kuchta)Sekce

Robotická urologie

Moderace:

Kočárek, Študent, Babjuk

8.10
Robotická chirurgie v České republice - qou vadis (Študent)
8.2010 let Centra robotické chirurgie Ústřední vojenské nemocnice (Kočárek)
8.30Současný stav robotické chirurgie ve světě (Babjuk)


8.40 
představení pacienta (Gabrielová)
8.45

Roboticky asistovaná resekce ledviny s peroperačním power doppler mapováním a  využitím FireFly
- přímý přenos z operačního sálu (De Naeyer, Matějková)9.45Kávová přestávka


Sekce

Karcinom ledviny

Moderace

Kočárek, Študent, Doležel, De Naeyer

10.00Robot assisted partial nephrectomy  (De Naeyer)   
10.30Robotická resekce ledviny krok za krokem (Doležel)    
10.45
Miniinvazivní resekce ledviny (Kočárek)   
11.00
Robotická resekce ledviny s intrarenálním tumorem  (Chmelík)  


11.10představení pacienta (Hoření)
11.15
Roboticky asistovaná resekce ledviny s využitím FireFly -
- přímý přenos z operačního sálu (De Naeyer,  Matějková)


12.30Oběd


Sekce

Karcinom močového měchýře

Moderace   

Kočárek, Babjuk, Schraml 

13.30
Radikální cystektomie krok za krokem (Babjuk)
13.45Miniinvazivní radikální cystektomie (Štursa)
14.00Robotická radikální cystektomie s ureteroileostomií (Schraml) 
14.15
Robotická radikální cystektomie s intrakorporální ortotopickou neovezikou (Kočárek)


Sekce

Karcinom prostaty

Moderace

Kočárek, Študent, Broďák

14.30Preperitoneální antegrádní nervy-šetřící robotická radikální prostatektomie (Kočárek)
14.45
Funkční rekonstrukce svalů pánevního dna při robotické radikální prostatektomii (Študent)
15.00
Radikální prostatektomie u lokálně pokročilého karcinomu prostaty (Broďák)
15.15
Rehabilitace sexuálních funkcí po radikální prostatektomii (Čermák)


15.30
Kávová přestávka


Sekce

Benigní nemoci

Moderace

Heráček, Matějková, Babeľa

15.45Robotická prostatektomie pro nezhoubné zvětšení prostaty (Heráček)
16.00Robotická pyeloplastika krok za krokem (Babeľa)
16.15Robotické operace urogynekologických komplikací (Matějková)
16.30
Budoucnost robotické urologie (Heráček)
16.45Diskuze, ukončení konference (Kočárek)


17.00

Ukončení odborného programu, předání certifikátů17.00–20.30Společenský večer (Atrium)SESTERSKÁ SEKCE

13:30Úvodní slovo (Študent)
14:00Robotická pyeloplastika (Fričarová)
14.20Seznámení s robotickou operativou ve FN Olomouc, RARP (Kader Agová)
14.40Robotický systém „Da Vinci“ včera a dnes (Dvorská)
15:00Robotický systém Xi v denní praxi (Postlerová)
15:20Roboticky asistované cévní operace (Čudová)
15:40Roboticky asistovaná pyeloplastika (Rusnáková, Turčanová, Sitárová,
Jančiarová)     
16:00Diskuze (Dvorská)


16:30Ukončení odborného programu, předání certifikátů


17:00Společenský večer (Atrium)

Sesterská část se uskuteční od 13,30 hodin v budově F2, předsedající sesterské sekce bude Ing. Bc. Zuzana Holečková, manažerka OOS. Více informací pro NLZP poskytne Pavla Dvorská (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Další informace:

V době konání konference bude v Atriu nemocnice vystaven nejmodernější robotický systém da Vinci Xi firmy Intuitive Surgical, účastníci si mohou prakticky vyzkoušet robotický simulátor a robotický trenažér.

Registrační poplatek:

0 Kčpřednášející v sekci lékařské nebo sesterské
400 Kčlékař
200 Kčnelékařské profese


Registrační poplatek uhraďte na účet ÚVN nejpozději do 9.11.2015.

bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol: 5111XXXXX

XXXXX je číslo Vaší přihlášky, které obdržíte e-mailem v rámci potvrzení Vaší registrace


Registrační poplatek zahrnuje:

 • vstup do přednáškového sálu a účast na odborném programu
 • vstup do prostor výstavy firem
 • kávové přestávky a oběd
 • účast na společenském večeru
 • sborník abstrakt

Ubytování:

Rezervaci a úhradu ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Dovolujeme si Vám nabídnout hotely a penziony, které se nacházejí v blízkosti ÚVN.

Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami dle standardů jednotlivých hotelů.


Přihlášky a další informace:

On - line registrační formulář na mezinárodní konferenci
Přihláška na robotický simulátor

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Důrasová
Urologické oddělení ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6 169 02
Telefon +420 973 203 331, fax +420 973 203 341, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha pořádá pod záštitou České společnosti robotické chirurgie a České lékařské komory odborný seminář pro praktické lékaře

ROBOTICKY ASISTOVANÁ CHIRURGIE


Datum a místo konání:

11. 12. 2015
Kongresové centrum ÚVN, budova CH2
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6 169 02

Lektoři:

prim. MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D. (Robotické centrum ÚVN)
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. (Univerzitní robotické centrum, FN Olomouc)
MUDr. Daniel Langer (Robotické centrum ÚVN)

Cíl:

Odborný seminář je určen pro praktické lékaře, které seznámí s využitím roboticky asistované chirurgie v oborech gynekologie, chirurgie a urologie.
V době konání semináře bude v Atriu vystaven nejmodernější robotický systém da Vinci Xi firmy Intuitive Surgical, účastníci si mohou prakticky vyzkoušet robotický simulátor a robotický trenažér.

Garant, akreditace:

Odborným garantem semináře je Robotické centrum Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, akce se koná se pod záštitou České společnosti robotické chirurgie.
Odborný seminář je akreditovanou akcí České lékařské komory, účastník získá certifikát a kredity v systému celoživotního vzdělávání lékařů, akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 a ohodnocena 6 kredity.


pdf  Odborný program - Odborný seminář

ODBORNÝ PROGRAM

Pátek11.12.2015     9,00-14,30 hodin
8.30
Registrace


Teoretická část
9.00Robotické centrum Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (Kočárek)
9.10Robotická chirurgie v České republice a ve světě (Kočárek, Nebeská)
9.30
Využití robotické chirurgie v chirurgii (Langer)


10.15Kávová přestávka


10.30Využití robotické chirurgie v gynekologii (Pilka)
11.15Využití robotické chirurgie v urologii (Kočárek, Heráček)


12.00Oběd


Praktická část
12.45Robotický simulátor a robotický trenažér (Matějková, Gabrielová,
Nebeská, Gúber)


14.30
Ukončení semináře, předání certifikátů


Počet účastníků:

100

Registrační poplatek:
300,- Kč

Registrační poplatek uhraďte na účet ÚVN nejpozději do 30.11.2015.

bankovní spojení:Česká národní banka Praha
číslo účtu:32123881/0710
variabilní symbol:5111XXXXX

XXXXX je číslo Vaší přihlášky, které obdržíte e-mailem v rámci potvrzení Vaší registrace

Registrační poplatek zahrnuje:

 • vstup do přednáškového sálu a účast na odborném programu
 • vstup do prostor výstavy firem
 • kávovou přestávku a oběd

Ubytování:
Rezervaci a úhradu ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Dovolujeme si Vám nabídnout hotely a penziony, které se nacházejí v blízkosti ÚVN.

Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami dle standardů jednotlivých hotelů.

Přihlášky a další informace:

On - line registrační formulář na odborný seminář pro praktické lékaře

Přihláška na robotický simulátor

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Důrasová
Urologické oddělení ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6 169 02
Telefon +420 973 203 331, fax +420 973 203 341, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha pořádá pod záštitou České urologické společnosti, České akademie urologie a České lékařské komory

postgraduální kurz s účastí mezinárodního experta
ENDOSKOPICKÉ RESEKCE LEDVIN


Datum a místo konání:

7.- 8.12.2015
Urologické oddělení ÚVN, budova CH2
Kongresové centrum ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6 169 02

Lektoři:

prim. MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D. (ÚVN)
doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D. (ÚVN)
MUDr. František Chmelík, FEBU (ÚVN)
Dr. Geert De Naeyer, (OLV Hospital, Aalst, Belgie)

Cíl:

Kurz je zaměřen na praktické ukázky laparoskopických a robotických urologických výkonů s přímou účastí na operačních sálech. Součástí kurzu je účast na mezinárodní konferenci o robotické urologii. Účastníci mohou využít nácvik operačních technik na laparoskopickém trenažéru, robotickém trenažéru a robotickém simulátoru.

Doporučený profil účastníka:

Lékař v postgraduální výchově s urologickou specializací a předpokladem provádění laparoskopických a/nebo robotických operačních výkonů

Garant, akreditace:

Odborným garantem kurzu je Centrum robotické chirurgie Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, akce se koná se pod záštitou České urologické společnosti a České akademie urologie.
Konference je akreditovanou akcí České lékařské komory, účastník získá certifikát a kredity v systému celoživotního vzdělávání lékařů, akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 a ohodnocena 12 kredity.


pdf  Odborný program - Postgraduální kurz

ODBORNÝ PROGRAM

Pondělí 7.12.2015 8.00-18.00 hodin
8.00Zahájení kurzu (Kočárek)       
8.10Novinky laparoskopické sutury a elektrokoagulace (Heráček)
Novinky v hemostatických materiálech a tkáňových lepidlech (Chmelík)


Praktická část
8.30Operační program
1.Laparoskopická resekce ledviny
2.
Laparoskopická resekce ledviny
3.Laparoskopická resekce ledviny (fakultativně)


13:30Oběd


Teoretická část
14.00Endoscopic kidney resection (De Naeyer)    
14.45
Naše zkušenosti s endoskopickou resekcí ledviny (Kočárek)
15.15Komplikace endoskopických resekcí ledvin (Heráček)
15.45Training pathways in robotic urology (De Naeyer)
16.00Laparoskopický a robotický trenažér a simulátor (Matějková, Gabrielová,
Nebeská, Gúber)
17.30
Diskuze
18.00Ukončení kurzu


19.00Pracovní večeře s De Naeyerem


Úterý 8.12.2015 8.00-17.00 hodin
8.00Mezinárodní konference „10. výročí robotické chirurgie v České republice“
17.00
Ukončení kurzu, předání certifikátů

   

Počet účastníků:

10

Registrační poplatek:

3 000,-   Kč

Registrační poplatek uhraďte na účet ÚVN nejpozději do 9.11.2015.

bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol: 5111XXXXX

XXXXX je číslo Vaší přihlášky, které obdržíte e-mailem v rámci potvrzení Vaší registrace


Registrační poplatek zahrnuje:

 • vstup do kongresového centra a účast na odborném programu
 • vstup do prostor výstavy firem
 • sborník abstrakt
 • nácvik operačních technik na laparoskopickém trenažéru a robotickém trenažéru a simulátoru 7.12.2015
 • vstup na operační sál 7.12.2015
 • účast na pracovní večeři 7.12.2015
 • kávové přestávky a oběd 7. a 8.12.2015
 • účast na společenském večeru 8.12.2015


Ubytování:

Rezervaci a úhradu ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Dovolujeme si Vám nabídnout hotely a penziony, které se nacházejí v blízkosti ÚVN.

Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami dle standardů jednotlivých hotelů.


Přihlášky a další informace:

On - line registrační formulář na postgraduální kurz

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Důrasová
Urologické oddělení ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6 169 02
Telefon +420 973 203 331, fax +420 973 203 341, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Psychologická sekce ČOS ČLS JEP a Ústřední vojenská nemocnice- Vojenská fakultní nemocnice Praha Vás zvou na IV. ročník Bari-psychologických dnů


Datum konání: 5. - 6. listopadu 2015


Místo konání:  Komorní Hrádek (Školicí a vzdělávací středisko MO Chocerady)


Přihláška kliknout zde


Předběžný program:

čtvrtek 5. 11. 2015

10.00-12.00
Pracovní setkání Psychologické sekce ČOS ČL JEP
14.00-19.00Multioborová prezentace kazuistik (internista, chirurg, nutriční terapeut, psycholog)
20.00Prohlídka Komorního Hrádku a poté společná večeře

 
pátek 6. 11. 2015

9.00-12.00Psychologické kazuistiky bariatrických pacientů (nedokončené kazuistiky, super/intervize)


Jednotný poplatek: 250,- Kč  (nezahrnuje večeři)


Ubytování: Pro zájemce bude ubytování zajištěno v ubytovacích prostorách Komorního Hrádku (ceny se dle typu pohybují od 109 do 270 Kč)


Mapa


Kontaktní osoba: pplk. Mgr. Pavel Král, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 973 203 469