Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Vás zve na seminář.

Datum konání: 16. prosince 2015 v 15.30 hod

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, v učebně KARIM č. 112, budova ředitelství F1, 1. patro, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Registrace semináře: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PROGRAM

15.30-15.35Úvodní slovo - MUDr. Tomáš Tyll, PhD., přednosta KARIM
15.35-16.20Pacient s chronickou bolestí v perioperačním období – 1. část
MUDr. Dana Vondráčková
16.20-17.05Pacient s chronickou bolestí v perioperačním období – 2. část
MUDr. Dana Vondráčková
17.05-17.15Diskuse


Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Akce je zapsána v Centrálním registru akcí ČLK a hodnocena 2 kreditními body.MUDr. Mgr. Lujza Reková
Zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost
KARIM 1. LF UK a ÚVN VFN Praha
Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci , která je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Pořadatel: Psychiatrické oddělení ÚVN VFN Praha

Odborný garant: MUDr. Petr Navrátil, zástupce primáře psychiatrického oddělení

Místo a čas konání: 30. listopadu 2015 od 13.00 hod v knihovně psychiatrického oddělení, pavilon C5, patro -1, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 16902

Program odborného semináře na téma: ADHD v dospělosti


Přednáší MUDr. Radim Brousil

13:00- 13:45ADHD v dospělosti I
13:45- 14:30ADHD v dospělosti II
14:30- 14:45
Závěr a diskuze


Účastnický poplatek nebude vyžadován.

Způsob přihlašování:kliknout zde

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vzdělávací akce nebude doplněna komerční prezentací.
Akce bude ohodnocena 2 kredity.


MUDr. Eliška Henlínová


Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Vás zve na seminář Princip umělé výživy a tekutinové terapie u kriticky nemocných

Termín konání:  24. listopadu 2015 v 15.30 hod


Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, učebna KARIM č. 112, budova ředitelství F1, 1. patro, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Registrace semináře: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PROGRAM

15.30-15.35Úvodní slovo - MUDr. Tomáš Tyll, PhD., přednosta KARIM


15.35-16.20Princip umělé výživy a tekutinové terapie u kriticky nemocných – 1. část
MUDr. Svatopluk Solař


16.20-17.05Princip umělé výživy a tekutinové terapie u kriticky nemocných – 2. část
MUDr. Svatopluk Solař


17.05-17.15Diskuse

 
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Akce je zapsána v Centrálním registru akcí ČLK a hodnocena 2 kreditními body


MUDr. Mgr. Lujza Reková
Zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost
KARIM 1. LF UK a ÚVN VFN Praha
Ústřední lékařsko - psychologické oddělení ÚVN nabízí kurz „Speciální práce s pacientem – Agrese" 

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení

Datum konání: 25. listopadu 2015 od 8.50 do 15.00 hod/středa  


Přihláška: kliknout zde


Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin. ( 4 kreditní body)

Celková cena kurzu: 500 Kč 

Platbu zasílejte na:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym. 00600119

Možnost získání 4 kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Kapacita kurzu: 8 účastníků                                                                                                                          

Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.

Program :


PREZENCE ÚČASTNÍKŮ10 min
ZAHÁJENÍ Mgr.Marie Pěničková
1,5 hod.


AGRESE – VYMEZENÍ POJMŮ
TEORIE ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH STAVŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
PLÁČ  A ÚZKOST, NAPĚTÍ I STRACH

Mgr.Marie Pěničková

10 až 15 min
PŘESTÁVKA
2 hod.


MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
JAK SE CHOVAT V SITUACÍCH AGRESE KLIENTA – MODELOVÁ SITUACE
NÁCVIK NEKONFRONTAČNÍCH POSTOJŮ -
PRÁCE S TĚLEM

Mgr.Marie Pěničková
10 min.
přestávka   

1,5 hod.


PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY(PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
SVÍZELNÉ TYPY OSOB – ZVLÁDACÍ STRATEGIE A PREVENCE KONFLIKTU


Mgr.Marie Pěničková

DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO


Mgr.Marie PěničkováPŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již patnáct let.     

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428