Vážení přátelé,

po mnoha letech jsme se rozhodli pozměnit formát Kuncova memoriálu. Vše živé podléhá změně a lpět na zaběhaných vzorcích se nevyplácí.
Vybrali jsme atraktivní místo – Strahovský klášter, formát jsme pozměnili na jednodenní akci, abychom však zachovali rozsah, budeme začínat v 10.00 hod. Pozvání rozšíříme na neurology a doufáme, že fórum tak bude zajímavější.

Zvolili jsme dvě kontroverzní témata:

 • Cévní mozková příhoda  – patří sem pouze  ischemický iktus? 

 • Chirurgie v léčbě degenerativního onemocnění bederní páteře

Obě tato témata chceme diskutovat jak formou přednášek, tak formou panelové diskuze. A samozřejmě varia, která považujeme za vhodné fórum pro naše mladé adepty a pro prezentaci zajímavostí.

Schůze výboru i večírek v prostorách Strahovského kláštera, ubytování nejlépe v hotelu Pyramida, pro bohatší Savoy.

Kuncova přednáška bude opět highlight akce. Letos jsme požádali Mgr. Vítězslava Kremlíka, předního klimatologa: Změny klimatu, mýty a fakta.

Dovolujeme si Vás tedy tímto pozvat  31. 3. 2016 do Prahy a doufáme, že se Vám nový formát bude líbit.

Více informací a registrace:   http://www.kunc2016.cz/


prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Ústav klinických neurooborů
Neurochirurgická a neuroonkologická
klinika 1. LF UK a ÚVN
U vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6

Úsek náměstkyně ředitele pro NLZP a řízení kvality zdravotní péče Vás srdečně zve na regionální seminář.

Datum a čas konání: 25. února 2016 od 14.00 do 16.00 hod.

Místo konání: posluchárna A, pavilon F2 – ředitelství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6


Přihláškakliknout zde


PROGRAM:

Zahájení seminářeMgr. Lenka Gutová, MBA,           
nám. ředitele pro NLZP a ŘKZP


Organizace péče o cizince v ÚVN  
Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.,
vrchní sestra,
Psychiatrické oddělení, ÚVN


Psychiatrická péče v Saudské Arábii     
Bc. Jitka Fialová,
všeobecná sestra,
Psychiatrické oddělení, ÚVN


Zdravotnický systém na Ukrajině      
Dr. Natalia Bartáková,
zubní lékařka,
Stomatologické oddělení, ÚVN


Zkušenosti s multikulturním ošetřovatelstvím v USA
PhDr. Magda Hubner,
odborný asistent,
Úsek NŘ  pro NLZP a ŘKZP, ÚVN          

   pdf  Regionální seminář pro NLZP - Multikulturní ošetřovatelství                                                    


kreditní body – dle platné vyhlášky


Platba: pro externí uchazeče platba na místě 100,- Kč


Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hanousková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Diakonie ČCE Vás zve na kurzy určené laickým pečujícím, starajícím se o seniory, ale profesionálům a seniorům samotným. Na kurzech se mj. seznámíte se základy péče o vážně nemocného i se zásadami komunikace s ním, získáte potřebné rady, informace, osvojíte si ošetřovatelské techniky, vyměníte zkušenosti s dalšími pečujícími, připravíte se na situace, které mohou nastat.

Kurzy jsou financované z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Pro účastníky jsou zdarma.

MÍSTO KONÁNÍ: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02  Praha 6, Pavilon E   

pdf Pozvánka s přihláškou

Pátek 5. února 2016

ZÁKLADNÍ PROGRAM PRO LAICKÉ PEČUJÍCÍ:


(9-13 h) DOPROVÁZENÍ VÁŽNĚ NEMOCNÉHO –TEORETICKÁ ČÁST

Komunikace s nemocným i lékaři. Nést nemoc společně
Fáze smíření nemocného i pečujícího. Co prožívá nemocný v závěru života
Výhody doprovázení v domácím prostředí a jaké vlastnosti má mít doprovázející
Spolupráce s organizacemi, dotazy


(13-16 h) DOPROVÁZENÍ VÁŽNĚ NEMOCNÉHO PRAKTICKÁ ČÁST
Co předpokládá pečování doma – pomůcky
Uspokojení fyziologických potřeb
Krizové situace, příznaky umírání, smrt 

Sobota 6. února 2016 

DOPLŇKOVÝ PROGRAM PRO SENIORY A KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

(9-11 h) PODPŮRNÁ SKUPINA PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ

Radosti a starosti seniorů, úkoly životního podvečera
Sdílení, výměna zkušeností
Praktické rady při péči o naše blízké

DOPLŇKOVÝ PROGRAM PRO PROFESNÍ SKUPINY:

(11.30-15.30 h) POMÁHAJÍCÍ PROFESE U LŮŽKA UMÍRAJÍCÍHO

Lidská důstojnost a etika
Metody v jednání s pacientem
Zásady jednání s rodinou a jeho okolím
Praktický nácvik komunikace


Můžete se přihlašovat:

 • e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • přes webový formulář na www.pecujdoma.cz

 • telefonicky na čísle 604 283 571, Michaela Lengálová, DiS., Diakonie ČCE Praha.


Rádi zodpovíme i Vaše dotazy.

Odborné shromáždění u příležitosti 10. výročí vzniku Kliniky otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN a 80. výročí vzniku samostatného ORL oddělení ve vojenské nemocnici

Datum konání: 3. března 2016

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, kongresové centrum CH2, Praha 6, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Pořadatel: Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN

Odborný garant programu: prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Organizační výbor: as. MUDr. Richard Holý, Ph.D.  

Přihlášení:kliknout zde

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pdf  Pozvánka a program na Střešovické jaro 2016

Program:

12.00 - 12.55registrace
13.00 - 13.10úvodní slovo ředitele ÚVN, proděkana 3. LF UK
13.10 - 13.20uvítání čestných hostů profesorem Astlem
13.20 - 13.30laudatio profesora Černého přednese profesor Betka
13.30 - 13.45
Historie ORL v ÚVN, MUDr. Zd. Voldřich, DrSc.
13.45 - 16.30odborný přednáškový program
16.30 - 17.30občerstvení


Přenášky:  

 1. Endokrinochirurgie štítné žlázy
  Astl. J., Rotnágl J., Kovář D., Kratochvílová B., Holý R., Hložek J.

 2. Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nedoslýchavosti  a tinnitu
  Holý R., Kratochvílová B., Astl J.

 3. Otoskleróza - naše operační výsledky a tradice v ÚVN
  Kovář D., Navara M.., Vorobiov O.

 4. Syndrom spánkové apnoe – naše zkušenosti s diagnotikou a léčbou
  Filipovský T., Holý R., Mikolaj M., Kratochvílová B., Astl J.

 5. Přínos CT navigace v endonasální chirurgii z hlediska funkce čichu
  Filipovský T., Fundová P.,  Janoušková K., Zavázalová Š., Kovář D.

 6. Sialoendoskopie v ÚVN - naše výsledky za období 2009-2015
  Rotnágl J., Vorobiov O., Navara M., Astl J.

 7. Hypokalcémie po operacích štítné žlázy na ORL klinice 3. LF UK a ÚVN v období 2009-2014
  Kučerová J., Astl J., Rotnágl J.

 8. Zhodnocení  chirurgické léčby příštítných tělísek na ORL klinice 3. LF UK a ÚVN v období 2013-2015
  Kučerová J., Astl J., Rotnágl J.

 9. Naše výsledky chirurgické léčby zhoubných nádorů ORL oblasti
  Kratochvílová B., Kovář D., Hložek J., Astl J.
   
 10. Význam analýzy hlasu v endokrinochirurgii štítné žlázy
  Veldová Z., Holý R., Kratochvílová B., Rotnágl J., Astl J.


Účastnický poplatek 200 Kč vybírán v hotovosti na místě.

Vzdělavácí akce č. 41919 je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena  4 kredity.


Více informací a on-line přihláška na www.livesurgeryuvn.cz
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Vás zve na seminář.

Datum konání: 27. ledna 2016 v 15.30 v učebně KARIM č.112

Místo konání:
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, v učebně KARIM č. 112, budova ředitelství F1, 1. patro, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Registrace semináře: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


PROGRAM

15.30-15.35:Úvodní slovo - MUDr. Tomáš Tyll, PhD., přednosta KARIM
15.35-16.20:Psychologická podpora v intenzivní péči – 1. část
Mgr. Marie Pěničková
16.20-17.05:Psychologická podpora v intenzivní péči – 2. část
Mgr. Marie Pěničková
17.05-17.15:Diskuse

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Akce je zapsána v Centrálním registru akcí ČLK a hodnocena 2 kreditními body.


MUDr. Mgr. Lujza Reková
Zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost
KARIM 1. LF UK a ÚVN VFN Praha