Vojenský ústav soudního lékařství Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a Vás zve na odborný seminář.

Termín konání: 27. dubna 2016 od 9.00 do 16.00 hodin

Místo a čas konání: Dopolední přednášková část:  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Kongresové centrum, pavilon CH 2, 9.00 – 12.30 hod.


Odpolední WORKSHOP: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, učebny pavilon P a F, 14.00 – 16.00 hod.

Akce je pořádána pro lékaře dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, pro nelékaře dle souhlasného stanoviska Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví a je registrována Českou asociací sester.

Odborný garant: plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph. D., primář VÚSL


pdf  Program Pracovního dne soudního lékařství a toxikologie


Účastnický poplatek:300,- Kč

Bude vybírán v hotovosti na místě

 
Kontaktní osoba:
Mgr. Radka Katsarosová, BBA, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 973 203 516


Vzdělávací akce může být doplněna odbornými postery – v případě zájmu nás kontaktujte do 31. 3. 2016.


Akce bude ohodnocena kredity dle Stavovského předpisu ČLK č.16 a dle zákona 96/2004 Sb.

Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha Vás zve na odborný seminář.


Termín konání: 7. března 2016 od 13 hodin


Místo a čas konání:  knihovna psychiatrického oddělení, pavilon C5, patro -1, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02

Akce pro  lékaře je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Odborný garant: MUdr. Petr Navrátil, zástupce primáře

Registrace kliknout zde, případně e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Program:

13:00-13:45Psychoterapie nebo poradenství?


13:45-14:30Psychologická diagnostika v psychiatrii


14:30-15:15Psychologické vyšetření v psychiatrii


15:15-15:30Diskuze


Přednáší:
Mgr. Pavel Král a Mgr. Denisa Dokulilová

Účastnický poplatek nebude vyžadován

Vzdělávací akce nebude doplněna komerční prezentací

Akce bude ohodnocena 3 kredity.


MUDr. Eliška Henlínová

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Vás zve na seminář

Datum konání: 23. února 2016 v 15.30 hod v učebně KARIM č. 112 


Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, v učebně KARIM č. 112, budova ředitelství F1, 1. patro, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Registrace semináře:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PROGRAM

15.30-15.35Úvodní slovo - MUDr. Tomáš Tyll, PhD.
přednosta KARIM


15.35-16.20
Využití TCD v intenzivní péči – 1. část
MUDr. Petr Malý


16.20-17.05Využití TCD v intenzivní péči – 2. část
MUDr. Petr Malý


17.05-17.15Diskuse

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Akce je zapsána v Centrálním registru akcí ČLK a hodnocena 2 kreditními body.MUDr. Mgr. Lujza Reková
Zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost
KARIM 1. LF UK a ÚVN VFN Praha

Ústřední lékařsko - psychologické oddělení ÚVN nabízí kurz „Speciální práce s pacientem – Krizové situace v životě"

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení

Datum konání: 9. března 2016 od 8.50 do 14.00 hod/středa  

Přihláška: kliknout zde


Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin. ( 4 kreditní body)

Celková cena kurzu: 500 Kč

Platbu zasílejte na:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym. 00600119

Možnost získání 4 kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod


Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Kapacita kurzu: 8 účastníků                                                                                                                          

Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr. Jiří Klose.

Program :

  1. Krize, vymezení pojmů
  2. Teorie zvládání emočních stavů
  3. Průběh krize
  4. Krizová intervence, základní principy
  5. Práce s tělem, zvládací strategie, relaxačnítechniky


HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8.30-8.50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 

8.50-9.00ZAHÁJENÍMgr.M.Pěničková
9.00-10.00KRIZE– VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10.00-10.15PŘESTÁVKA   

10.15-11.30KRIZOVÉ SITUACE V ŽIVOTĚ
KRIZE A TĚLO
PRÁCE S TĚLEM 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
11.30-12.15OBĚD + dotazník 

12.15-13.30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ
ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
IDENTIFIKACE  KRIZOVÝCH STAVŮ 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
13,30-14,00DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.00-14.15PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka, nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
15 let vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím. Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče.

Společná práce na kurzu pro sestry trvá již patnáct let

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428


Datum konání: 26. – 27. října 2016


Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakulní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Přihláška
kliknout zde


Program:

středa 26. října 2016

od 10.00příjezd a registrace


13.00-14.00oběd (jídelna CH 2)


13.00-14.00
pracovní oběd - shromáždění hlavního odborníka (jídelna F2 salonek)


14.10-18.00přednášky s přestávkou a diskusí

Po ukončení přednášek nabízíme možnost dopravy na společenský večer historickou tramvají s krátkou
vyhlídkovou jízdou po Praze ze stanice Vojenská nemocnice


19.00-24.00společenský program s večeří

          

čtvrtek 27. října 2016

9.00-12.00přednášky s přestávkou a diskusí


12.30-14.00oběd (jídelna CH 2)odjezd účastníků

       
Organizační výbor:

Předseda:MUDr. Ilja Kotík


Členové:
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD.

prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.

Mgr. Václava Otcová

Jaroslava Huschinová

Jaroslava Nováková


Přednášky v délce 10 - 15 min.

Formáty k prezentaci: MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint). Adobe Reader (formát PDF) videa formátu AVD, AVI

pdf  62. konference vojenských internistů  - informace k vytištění


pdf  Odborný program 62. konference vojenských internistů


Ubytování:

Hotel Pyramida
Bělohorská 125/24
169 00 Praha Břevnov

V hotelu je k dispozici za poplatek:

  • Krytý bazén, fitness, sauna a solárium
  • Kosmetické a kadeřnické služby
  • Parkoviště
  • Hotel je v těsné blízkosti centra města a je velmi jednoduché dojet na Pražský hrad a dále na Staré a Nové město tramvají 22 za pár minut

Cena: standardní jednolůžkový pokoj za  1300 Kč za pokoj a noc se snídaní, vč. wifi připojení superior dvoulůžkový pokoj za 1500 Kč za pokoj a noc se snídaní, wifi připojení, kávový set na pokoji de luxe dvoulůžkový pokoj za 2000 Kč za pokoj a noc se snídaní, wifi připojení, kávový set na pokoji v ceně je zahrnuta bufetová snídaně a DPH.

Doprava:  vlastní

Prezentace firem v podobě stánků i krátkých sdělení

(Číslo sponzorského konta: 123-32123881/0710, var. symbol 6262)

Účast je hodnocena bodovým kreditem dle platné směrnice ČLK


Kontakty:


Jaroslava Huschinová      
fax: 973 203068       
mob.:724 885858
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaroslava Nováková
fax: 973 203102
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Ilja Kotík               
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.       

Mgr. Václava Otcová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Vás zve na odbornou konferenci Aktuální gastroenterologie XXXI.


Datum konání: 21. dubna 2016


Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Kongresové centrum - budova CH2, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02  Praha 6


Možnosti registrace:

1.
E-mailem:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.
Na webových stránkách:www.ag31.cz


www.target-md.com

Vstup na sympózium je ZDARMA


pdf  Pozvánka s programem


Organizační sekretariát:

TARGET - MD s.r.o.
Na Šťáhlavce 7
160 00 Praha 6
mobil: 777 871 024
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Dopravní spojení:
Tramvajové spojení (zastávka - Vojenská nemocnice) od metra:
linka A - Hradčanská TRAM č. 1, 18
linka A - Dejvická TRAM č. 2
GPS souřadnice pro cestu autem:
+50° 5‘ 30.34“, +14° 21‘ 37.20“ (50.091760, 14.360332)