Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Vás zve na odbornou konferenci Oko do duše okno XI.


Datum konání: 2. prosince 2016 (PÁTEK)

Místo konání: Kongresové centrum ÚVN - budova CH2, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Přihláška kliknout zde


Přihlášky k aktivní účasti posílejte do 10. října 2016 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Registrace:8.00 - 9.00 hodin
Program:9.00 - 16.00 hodin

   
Účastnický poplatek se hradí na místě u registrace. Každá členka ČAS se musí na místě prokázat potvrzením o zaplacení členského příspěvku na rok 2016.

Členky ČAS300,- Kč
Ostatní:500,- Kč

   
pdf  Pozvánka na odbornou konferenci Oko do duše okno XI.

pdf  Program konference očních sester Oko do duše okno XI.


Akce bude hodnocena dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.


Kontaktní osoba: vrchní sestra Mgr. Denisa Ondovčíková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Interní klinika 1. LF UK a ÚVN a Úsek náměstkyně ředitele pro NLZP a ŘKZP Vás srdečně zvou na SEMINÁŘ Úskalí péče o seniory

Datum a čas konání:   22. června 2016 ve 14.30 hod.

Místo konání: Posluchárna A, pavilon F2 - ředitelství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Přihláška kliknout zde

PROGRAM:

Zahájení semináře
MUDr. Svatopluk Solař,
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Úskalí péče o seniory,
ošetřovatelská péče,
farmakoterapie, výživa
MUDr. Ilja Kotík, IK 1. LF UK a ÚVN
Mgr. Václava Otcová, IK 1. LF UK a ÚVN
Pharm.Dr. L. Khýnová, Oddělení klin. farmacie

pdf

pdf  Seminář Úskalí péče o seniory

kreditní body – dle platné vyhlášky

Platba: (pro externí platba na místě – 100,- Kč)

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hanousková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení psychologie nabízí Vás zve na odborný kurz „Speciální práce s pacientem – Krizové situace v životě“

Datum konání: středa 8. června 2016 od 8.50 do 14.00 hodin

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02


Celková cena kurzu:
500 Kč

Platba:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Hodnoceno 4 kreditními body

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Kapacita kurzu: 8 účastníků                                                 

Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :  

  1. Krize, vymezení pojmů
  2. Teorie zvládání emočních stavů
  3. Průběh krize
  4. Krizová intervence, základní principy
  5. Práce s tělem, zvládací strategie, relaxační techniky          


Harmonogram přednášek

8.30 - 8.50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8.50 - 9.00ZAHÁJENÍMgr.M.Pěničková
9.00 - 10.00KRIZE– VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10.00 - 10.15PŘESTÁVKA
10.15 -11.30KRIZOVÉ SITUACE V ŽIVOTĚ
KRIZE A TĚLO
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
11.30 - 12.15OBĚD + dotazník   

12.15 - 13.30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ
ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
IDENTIFIKACE  KRIZOVÝCH STAVŮ
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
13.30 - 14.00DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.00 - 14.15PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
16 let vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím. Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče. Společná práce na kurzu pro sestry trvá již 16 let.               

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková, tel.  725 768 428