Válečný veterán gen. Jaroslav Klemeš obdržel v pátek 28. října u příležitosti oslav 98. výročí vzniku Československa nejvyšší státní vyznamenání:  Řád bílého lva I. třídy.  Blahopřejeme!

Letos se uskutečnil již 12. ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví, kterou organizuje Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Ústavu národního zdraví pod záštitou Ministerstva zdravotnctví ČR. V úterý 18. října 2016 převzaly v malostranském Kaiserštejnském paláci ocenění Podnik podporující zdraví společnosti, které splnily podmínky soutěže. Mezi nimi byla i Ústřední vojenská nemocncice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.'

„Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.“
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

„Těší nás, že jsme získali titul Podnik podporující zdraví. K jeho udělení je nezbytné splnit celé spektrum stanovených podmínek, mezi něž patří především úsilí organizace zajišťovat maximální péči o fyzické i duševní zdraví svých zaměstnanců a naplňovat legislativu související s ochranou zdraví na pracovišti. Na cestě k získání titulu jeme také úspěšně absolvovali audit Kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti, který provedli zástupci Státního zdravotnického ústavu. ÚVN pořádá pro své zaměstnance řadu volnočasových aktivit, které přispívají ke zkvalitnění životního stylu. Zahrnují zdravý pohyb, péči o kvalitní a vyvážené stravováníou i duševní očistu. Do soutěže jsme se přihlásili mimo jiné hlavně proto, abychom měli nestranné hodnocení našich aktivit ve prospěch zaměstnanců,“ vysvětluje Lenka Gutová, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN a dodává: „Zároveň jsme také chtěli být příkladem pro další zdravotnická zařízení. ÚVN je totiž, pokud je mi známo, jedinou nemocnicí v České republice, která titul Podnik podporující zdraví obdržela.“

Více o soutěži naleznete zdeVážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci , která je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Pořadatel: Psychiatrické oddělení ÚVN


Odborný garant:
MUDr. Petr Navrátil, zástupce primáře psychiatrického oddělení


Místo a čas konání: 3. listopadu 2016 od 13 hod v knihovně psychiatrického oddělení, - 1. patro, pavilon C5, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Registrace zde 


Program:


13:00-13:45Psychosomatika část I.
MUDr. Zuzana Krausová
13:45-14:30Psychosomatika část II.
MUDr. Zuzana Krausová
14:30-15:15Psychosomatika část III.
MUDr. Zuzana Krausová
15:15- 15:30Diskuze


Účastnický poplatek nebude vyžadován.

Vzdělávací akce nebude doplněna komerční prezentací


Akce bude ohodnocena 3 kredity.

Bližší informace: MUDr. Eliška Henlínová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doma bez obav - Komplexní péče o klienta v domácím prostředí - 29. 11. 2016


Multioborová konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve spolupráci ÚVN a Krása pomoci, o.p.s.


Datum konání: 29. 11. 2016

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, Kongresové centrum ÚVN (pavilon CH)


Kongresový poplatek:

 • převodem na účet: 450 Kč 
  č. účtu: 32123881/0710, v. s.: F 002, do zprávy pro příjemce je nutno napsat jméno.
  Na zahájení konference přinést doklad o provedené platbě.

 • hotově v místě konání: 500 Kč.


Koordinátor konference:
Dagmar Martinková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


Přihláška zde


Program konference:

8:00 - 8:30 Registrace účastníků
8:30 - 9:15Zahájení konference

Mgr. Lenka Gutová, MBA
Náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN

Taťána Gregor Kuchařová
Předsedkyně Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci

Mgr. Jana Šormová
Ředitelka Krása pomoci, o.p.s.  - Projekt „Doma bez obav“


Úvod do problematiky
9:15 – 9:35 Zdravotně sociální podpora domácí péče ve 21. století?
MUDr. Zdeněk Kalvach, CsC.
9:35 – 9:55Propuštění pacienta do domácí péče u nás a v zahraničí, nastavení služeb, spolupráce s obcemi
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
9:55 – 10:15Podpora domácí péče rezortu MPSV ČR, financování terénních sociálních služeb, projekt podpory neformálních pečujících
Mgr. Jan Vrbický, MPSV ČR
10:15 – 10:40

Význam spolupráce sociálních odborů ÚMČ, měst, obcí, se zdravotnickým zařízením
Jitka Vaňková – vedoucí Oddělení sociální péče a prevence Praha 6

Tísňová péče Život 90 – spolupráce s ÚMČ
Bc. Lenka Ryšavá, DiS

10:40 – 10:50Role praktického lékaře v procesu plánování propuštění klienta do domácího prostředí, návštěvní služba
MUDr. Jitka Kleinová, praktický lékař pro dospělé, Praha 6

O co usilujeme v ÚVN Praha
10:50 – 11:10

Příprava propuštění klienta do domácí péče v ÚVN, plánování služeb, kazuistika
Mgr. Monika Chábová, ÚVN Praha

Specifika zdravotně sociální práce na Emergency – bezpečné propuštění, prevence opakovaných hospitalizací, kazuistika
Bc. Jana Částková, ÚVN Praha

11:20 – 11:30Odpovídá plánování terénní péče reálným potřebám klienta a jeho blízkých?
Bc. Dagmar Martinková, ÚVN Praha
11:30 – 11:40Podpora duševně nemocných v domácí péči
Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., ÚVN Praha
11: 40 – 11:50 Týmová práce před propuštěním klienta v paliativní péči do domácího prostředí, projekt AVAST, kazuistika
Mgr. Václava Otcová, ÚVN Praha
11: 50 – 12:00

Příprava kompenzačních pomůcek před propuštěním klienta ze zdravotnického zařízení a návrh úpravy domácího prostředí, kazuistika
Barbora Vlasáková, DiS., ÚVN Praha

 

Diskuze

12:15 – 13:00Oběd

Nejsme na to sami
13: 00 – 13:15Problematické oblasti domácí péče u klienta s poškozením mozku
Zkušenost laického pečovatele - osobní příběh
13:15 – 13:30Jak přestat být pacientem? Klient v domácím prostředí po získaném onemocnění mozku
Mgr. Olga Pekárková, Ergo Aktiv, O.P.S.
13:30 –13:45 Nová služba na podporu seniorů a laických pečujících v terénu, koordinátor péče a podpůrných služeb, kazuistika
Mgr. Kateřina Bláhová - Projektová vedoucí Krása pomoci, o.p.s.
13.45 - 14:00Projekt „Pečuj doma“ Diakonie ČCE, spolupráce s ÚVN Praha, nácvikové kurzy pro pečující, kazuistika
Michaela Lengálová, DiS.
14:00 – 14:15Role terénních zdravotních služeb v přirozeném prostředí klienta, systém spolupráce s ÚVN, kazuistika
Ing. Jakub Zahradníček – Agentura zdravotní domácí péče Geria
14:15 – 14:30Komplexní paliativní péče o klienta v domácím prostředí, kazuistika
Mgr. Vojtěch Měřička – Zdravotní ústav Most k domovu
14:30 – 14:45

Význam osobní asistence pro setrvání klientů v jejich přirozeném prostředí
Mgr. Jiří Boháček, Mgr. Matěj Cháb – Agentura osobní asistence HEWER, z. s.

 

Diskuze

15:00Zakončení konference
15:15Vydání certifikátů
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na konferenci Střešovický podzim. Hlavním tématem budou neurorehabilitace poruch centrálního a periferního nervového systému

Datum konání: 11. listopadu 2016

Organizační výbor
prof.MUDr. Robert Jech, Ph.D., MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, as. MUDr. Martina Hoskovcová, Mgr. Ota Gál, MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.

Odborný garant konference
prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc, prof.MUDr. Robert Jech, Ph.D., MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, as. MUDr. Martina Hoskovcová, Mgr. Ota Gál

MÍSTO KONÁNÍ: Kongresové centrum – budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Časový harmonogram:

7:30 – 9:00Registrace
9:00 – 9:30Zahájení


9:30 – 12:05Odborný program


12:05 – 12:15Diskuze
12:15 – 13:15Oběd


13:15 – 14:55Odborný program


14:55 – 15:10Diskuze
15:10 – 15:40Občerstvení


15:40 – 16:50Odborný program


16:50 – 17:10Diskuze
17:10 – 17:15Závěr konference

 

Více informací

Oddělení psychologie nabízí „Speciální práce s pacientem – Jacobsonova progresivní relaxace“ 

Místo konání: oddělení PSYCHOLOGIE, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

  Přihláška zde 


Datum konání:
9.11.2016 od 8.50 – 14.00 hod/středa


Kapacita kurzu: 8 účastníků     

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin ( 4 kreditní body)

Celková cena kurzu: 500 Kč  (platby na účet uvedený v hlavičce pozvánky)
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB, var.sym.00600119

Možnost získání  4  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu
                                   
Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář plk.PhDr.Jiří Klose. Ph.D.

Program :  

 1. Edmund Jacobson
 2. Stres a tělo
 3. Popis podstaty progresivní relaxace
 4. Systém obrany těla, relaxační techniky
 5. Nácvik metody – různé části těla  
 6. Využití metody pro pacienty, vhodnost volby v jednotlivých případech                                                                                                              

Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Rumlová
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již šestnáct let.               

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8,30 - 8,50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

8,50 - 9,00ZAHÁJENÍMgr.M.Rumlová
9,00-10,00EDMUND JACOBSON
STRES A JEHO NÁSLEDKY V  TĚLE
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
10,00-10,15PŘESTÁVKA   

10,15-11,30
VYMEZENÍ POJMŮ – OBRANA ORGANIZMU, ZÁTĚŽ
PRÁCE S DECHEM
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
11,30-12,15
OBĚD + dotazník 

12,15-13,30NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE –
RŮZNÉ ČÁSTI TĚLA
VYUŽITÍ METODY V PRÁCI S PACIENTEM
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
13,30-14,00DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová


V případě zájmu volejte Mgr.Marie Rumlová, tel. 725768428 
    
   
   


   
  
  

   
  

   Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Vás zve konferenci Trendy v chirurgii

2. Mikulášské video kazuistiky z laparoskopie

Téma: "TrickS and Tips" jednotlivých laparoskopických operačních metod (operace v hiátu, bariatrie, onkochirurgie, IBD, atd.), řešení komplikací, neobvyklé perioperační nálezy.

Datum konání: 5. prosince 2016 od 9.00 do 15.00 hodin

Přihláška zde 


Místo konání:
Konferenční centrum budova CH2, Ústřední vojenská nemonice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02

Registrační poplatek: 100,- Kč bude uhrazen na místě.

Forma prezentace: komentované video 10 min + 5 min diskuse

Konečný termín přihlášky:

Zajímavé situace při laparoskopické operaci jsou často, když neprobíhá záznam. Proto zaznamenávejte vše a o zajímavé situace se podělte s ostatními.


Předběžný program:

9.00 - 9.55registrace
9.55 - 10.00zahájení
10.00 - 12.00Blok I videolaparoskopických kazuistik
12.00 - 13.00občerstvení
13.00 - 14.55Blok II videolaparoskopických kazuistik

Podpořeno MO1012.
   
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16 a je ohodnocena 5 kredity, účastníci obdrží certifikát o účasti.

Kontaktní osoba:

Radka Schrötterová,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
tel. 973 202 901


Ke stažení:

pdf  2. Mikulášské video kazuistiky z laparoskopie - pozvánka