ÚVN se v letošním roce již tradičně zapojila do aktivit u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP). Při té příležitosti ÚVN pořádala v úterý 15. listopadu v atriu pavilonu A již čtvrtým rokem preventivně edukační akci.

Oddělení psychologie nabízí „Speciální práce s pacientem – Krizové situace v životě“

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Kurz bude probíhat:  7. prosince 2016     

Doba konání: od 8.50 do 14.00 hod/středa      

Přihláška


Kapacita kurzu: 8 účastníků         

Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Rumlová (dříve Pěničková) (725768428)

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč (platby na účet uvedený v hlavičce pozvánky)
IČO 613 830 82
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119
                                 
Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Rumlová ( Pěničková)
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :  

 1. Krize, vymezení pojmů
 2. Teorie zvládání emočních stavů
 3. Průběh krize
 4. Krizová intervence, základní principy
 5. Práce s tělem, zvládací strategie, relaxační techniky       


HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8.30 - 8.50
PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8.50 - 9.00 
ZAHÁJENÍ
Mgr.M.Rumlová
9.00 - 10.00 
KRIZE– VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
10.00 - 10.15PŘESTÁVKA
10.15 -11.30KRIZOVÉ SITUACE V ŽIVOTĚ
KRIZE A TĚLO
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
11.30 - 12.15
OBĚD + dotazník   

12.15-13.30   
PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ
ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
IDENTIFIKACE  KRIZOVÝCH STAVŮ
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
13.30 - 14.00DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
14.00 - 14.15
PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Rumlová

                                  
Lektoři:
Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Rumlová
16 let vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím. Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče. Společná práce na kurzu pro sestry trvá již 16 let.               

V rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC byly na začátku listopadu vyslány dva lékařské týmy z Ústřední vojenské nemocnice do Jordánského hášimovského království. Týmy ortopedie a ORL zde pomáhají zejména syrským uprchlíkům, kteří žijí v uprchlických táborech v Jordánsku, a jejich přístup ke specializované lékařské péči je velmi omezený. Pomoc je poskytována také sociálně slabým jordánským občanům.

Pořadatel: KARIM, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Odborný garant:   MUDr. Antonín Spálený, zástupce přednosty KARIM, 1. LF UK a ÚVN - VFN Praha

Místo a čas konání: 8. prosince 2016 v 15.00 hod v učebně KARIM č. 112, budova ředitelství F1, 1. patro, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Délka kurzu je 90 minut (2vyučovací hodiny)

Program:

MUDr. Aleš Rára, MUDr. Antonín Spálený, KARIM 1. LF UK a ÚVN
Klinické aspekty kontinuálních eliminačních metod

 • Volba léčebného režimu, nastavení parametrů léčby                                                                              
 • Volba antikoagulans
 • Rozšíření léčebných možností o další modality


Ing. MgA. Miroslav Indra
Technické aspekty kontinuálních eliminačních metod

 • Použití isotonického roztoku citrátu jako antikoagulans                                                                      
 • Použití bikarbonátem pufrovaných roztoků
 • Filtrační membrány založené na akrylonitrilu a jeho derivátech

Diskuze

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Akce je zapsána v Centrálním registru akcí ČLK a hodnocena 2 kreditními body.


MUDr. Antonín Spálený     
zástupce přednosty KARIM
1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha        

Registrace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                  

Pořadatel: KARIM, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Odborný garant: MUDr. Antonín Spálený, zástupce přednosty KARIM, 1. LF UK a ÚVN - VFN Praha

Místo a čas konání: 23. listopadu 2016 v 15.00 hod v učebně KARIM č. 112, budova ředitelství F1, 1. patro, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Délka kurzu je 90 minut (2vyučovací hodiny)

Program:

Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu kandidové infekce u non-neutropenických pacientů

RNDr. Pavlína Lysková, Zdravotní ústav, Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie
Přínos serologie v diagnostice kandidových infekcí

MUDr. Martina Čurdová, Oddělení klinické mikrobiologie ÚVN
Přehled kultivačních záchytů kandid u pacientů hospitalizovaných na KARIM

MUDr. Antonín Spálený, MUDr. Martin Müller, KARIM 1. LF UK a ÚVN
Jsme schopni odlišit kolonizaci od invazivní infekce, kazuistické sdělení

Diskuze

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Akce je zapsána v Centrálním registru akcí ČLK a hodnocena 2 kreditními body.

MUDr. Antonín Spálený     
zástupce přednosty KARIM
1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Registrace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

U příležitosti blížícího se Dne válečných veteránů se ve čtvrtek 3. listopadu 2016 konal koncert věnovaný veteránům 2. světové války, novodobým válečným veteránům a také těm, kdo o ně pečují.