A Umístění: budova A, vchod A1, A2, A3

 

E3 Umístění: budova E, vchod E3

 

Úsek centrálních laboratoří (ÚCL) ÚVN poskytuje služby v oborech hematologie a krevní transfuze, klinické biochemie a klinické mikrobiologie.

Klinické laboratoře Úseku centrálních laboratoří ÚVN získaly v říjnu 2012 Osvědčení o akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 pro vyšetření v oblasti klinické biochemie, hematologie a imunohematologie, včetně odběrů žilní a kapilární krve, v červnu 2014 pak pro oblast klinické mikrobiologie. Výsledkem akreditačního řízení bylo potvrzení kvality nastaveného systému a odborné úrovně laboratoří.

Oddělení hematologie a krevní transfuze je certifikováno také podle normy ISO 9001:2008 se zavedeným systémem managementu kvality.

Laboratoře mají zaveden systém vnitřní kontroly kvality a účastní se systému externího hodnocení kvality organizovaného SEKK spol.s.r.o. Pardubice a Státním zdravotním ústavem Praha.

pdf Osvědčení o akreditaci č. 348/2017 (7.32 MB)