Akreditace udělena od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2019

Tyto kurzy reagují na skutečnost, že vzhledem k stárnutí populace dochází k nutnosti rozvoje a zajištění kvalitní a komplexní péče o seniory.

Obsah certifikovaného kurzu:

Certifikovaný kurz Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora umožní účastníkům kurzu

  • získat základní orientaci v problematice dlouhodobé péče o seniora
  • seznámit se  s komplexní zdravotně sociální péčí u rizikového klienta
  • seznámit se s metodami (reminiscence, validace, pre-terapie, videotrénink interakcí aj.) a specifiky práce, které pozitivně ovlivní kvalitu života seniorů, podpoří jejich aktivitu a začlenění do společnosti a přispějí k posílení důstojnosti
  • osvojit si v rámci ošetřovatelského procesu metody hodnocení funkčního stavu a individuálních potřeb pacienta nebo skupiny osob


Certifikovaný kurz je určen

pro nelékařská zdravotnická povolání a jiné odborné  pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb. tzn.: všeobecným sestrám, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutkám, kteří mají zájem o problematiku ošetřovatelské péče se zaměřením na seniora, o multidisciplinární pojetí péče a chtějí získat nové zkušenosti. Minimálně roční praxe v oboru je podmínkou.  

Organizace certifikovaného kurzu:
Kurz je rozdělen na část teoretickou ( 4 dopoledne po 4 vyučovacích hodinách) a část   praktickou(4 odpoledne po 4 vyučovacích hodinách)

Absolvent po dokončení certifikovaného kurzu bude schopen:

  • orientace a porozumění základním pojmům týkajících se stáří a stárnutí, včetně základní orientace v odlišnostech chorob stáří a vyhodnotit rizika u seniorů, sestavit plán péče respektující individualitu a zvláštnosti přístupu k seniorům v multidisciplinárním pojetí
  • provádět základní techniky rehabilitačního ošetřování včetně využití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
  • obsluhovat transportní zařízení k vertikalizaci a rehabilitaci
  • znát specifika v komunikaci se seniorem a orientovat se ve specifických metodách práce se seniorem.


Po absolvování kurzu (teoretické i praktické části) a složení závěrečné zkoušky je absolventovi přiděleno 18 kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání.

Počet účastníků v certifikovaném kurzu:

25 účastníků na přímé výuce teoretické části, praktická část je vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu členěna do skupin po 4 účastnících.

TERMÍN KURZU: 3. - 6. října 2017


pdf Certifikovaný kurz Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora (180 KB) pdf
 

Garant: Bc. Jana Zoufalá, tel. 973 208 430, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Organizační zajištění:  Bc. Pavla Dvorská, Tel.: 775 133 671, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
 

Přihláška 

   

Místo konání:

 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
   
Účastnický poplatek: 2 000 Kč při platbě převodem (nejpozději 14 dní před zahájením kurzu), 2 300 Kč při platbě na místě v den zahájení kurzu

   

Úhrada:

 

Požadovanou finanční částku zasílejte nejpozději 14 dní před potvrzeným termínem kurzu.
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol: F002
specifický symbol: doplňte číslo, které Vám bude přiděleno po odeslání Přihlášky a sděleno potvrzujícím e-mailem. Při platbě zadejte do poznámky jméno účastníka.
   
Ubytování: Zajišťujeme pro mimopražské účastníky:
  • kolejích UK v objektu kolejích Kajetánka
  • v Penzionu Chaloupka
více info Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doklad o zaplacení kurzu přinést s sebou na zahájení.

Kde nás najdete: