Akreditace udělena od 1.1. 2014 do 31.12. 2018

Bazální stimulace je koncept podpory a vedení těžce nemocných a postižených. Jeho význam je terapeutický, pedagogický a integrační. Široce se uplatňuje ve speciální pedagogice a ošetřovatelství. Bazální stimulace na pacienta pohlíží jako na samostatnou jednotku, potřebující individuální péči. Je úspěšně aplikován u pacientů s těžkými kombinovanými vadami, tělesným postižením, mentálním postižením, u pacientů v kómatu, vegetativním stavu, po poraněních mozku, těžkých úrazech, u pacientů v dlouhodobém umělém spánku, u seniorů se změnou vnímání, u předčasně narozených dětí.

Obsah certifikovaného kurzu:
Certifikovaný kurz bazální stimulace seznámí účastníka s teorií konceptu bazální stimulace a prvky na základní i nástavbové úrovni. Součástí kurzu je praktický nácvik dovedností na oddělení, kde je koncept bazální stimulace plně integrován do péče.

Certifikovaný kurz je určen
pro zdravotnické pracovníky, kteří jsou evidováni v registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání a to: zejména:

  • všeobecné sestry všech oborů medicíny
  • fyzioterapeuty, ergoterapeuty
  • pro pracující s postiženými lidmi
  • pro pracovníky v domácí, hospicové a geriatrické péči


Organizace certifikovaného kurzu:

Kurz je rozdělen na dva samostatné moduly –I.modul (základní ) je tvořen částí teoretickou v délce trvání 24 hodin a částí praktickou v délce trvání 16 hodin, II. modul (nástavbový) složený také z části teoretické – 16 hodin i části praktické – 24 hodin.

Po absolvování kurzu (teoretické i praktické části) a složení závěrečné zkoušky je absolventovi přiděleno 48 kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání.

Počet účastníků v certifikovaném kurzu:
16 účastníků na přímé výuce teoretické části, praktická část je vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu členěna do skupin po4 - 5 účastnících.

pdf Certifikovaný kurz Bazální stimulace (179 KB) pdf

 

Garant: Bc. Helena Dvořáková, Praxisbegleiterin für Basale Stimulation in der Pflege,registrační číslo 869
   
Organizační zajištění: Bc. Pavla Dvorská, Tel.: 775 133 671, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Termíny konání: Nástavbový modul: 29. - 30. června 2017
Základní modul: 11.- 13. září 2017 
Nástavbový modul: 21.- 22. prosince 2017
   

 

 

Přihláška nástavbový modul 29. - 30. června 2017

 

Přihláška na základní modul 11.- 13. září 2017

  Přihláška nástavbový modul 21. - 22. prosince 2017
   
Účastnický poplatek: základní modul: 4 800,- Kč
nástavbový modul: 3 200,- Kč
   
Úhrada: Požadovanou finanční částku zasílejte nejpozději 14 dní před potvrzeným termínem kurzu.
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol: F002
specifický symbol: doplňte číslo, které Vám bude přiděleno po odeslání Přihlášky a sděleno potvrzujícím e-mailem. Při platbě zadejte do poznámky jméno účastníka.
   
Ubytování: Zajišťujeme pro mimopražské účastníky:
  • kolejích UK v objektu kolejích Kajetánka
  • v Penzionu Chaloupka
více info Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Poznámka: Kurz bude zahájen po naplnění 2/3 kapacity
   

Doklad o zaplacení přinést s sebou na zahájení.

Stravování: možnost zakoupení oběda: cena 85,- až 86,- Kč, občerstvení v bufetu, včetně teplých jídel

Kde nás najdete: