Spolupráce s dobrovolníky se v Ústřední vojenské nemocnici rozvíjí od roku 2002. Nesuplují práci zdravotnického personálu, jejich role je jiná: velkou měrou přispívají ke zkvalitnění pobytu pacientů v nemocnici. Pomáhají udržovat kontakt s běžným životem a zlidšťují atmosféru prostředí. S pacienty si povídají, čtou jim, někteří je doprovázejí na procházku nebo vyšetření, společně tráví volný čas, připravují krátké kulturní vystoupení a mnohdy i naplňují smysl jejich života. V současné době dobrovolníci v ÚVN pomáhají na Oddělení sociální péče a Oddělení péče pro válečné veterány. Také mohou docházet za klienty Oddělení následné péče a LDN.  Jejich společnost a pomoc je významná a  další dobrovolní pomocníci jsou u nás vítáni.

Dobrovolník v ÚVN

Dobrovolníka na působení v naší nemocnici připravujeme: po krátkém seznámení je zaevidován, dostane svou kartu, která ho opravňuje k pomoci, je proškolen, poučený o svých právech a povinnostech. Po celou dobu jeho dobrovolné práce mu poskytují odborníci ÚVN  supervizi. 

Dobrovolníkem se může stát kdokoli, komu je více než 18 let a kdo chce darovat svůj volný čas těm, kdo to opravdu potřebují.

Kolik hodin týdně a na jakou dobu bude pacienta navštěvovat je na něm. Náplň dobrovolnických hodin si sestaví dobrovolník společně s pacienty tak, aby program vyhovoval všem. Dobrovolník si může zvolit pravidelnou individuální docházku za jedním pacientem/klientem (role společníka pro vyplnění volného času, rozhovor, čtení, doprovod na procházku). Dále se může účastnit pravidelných aktivit skupiny pacientů (hudební aktivity, výtvarné a tvořivé dílny), nebo může pomáhat při jednorázových akcích.
Odměnou za nezištnou práci dobrovolníků jim je poděkování, vděčnost našich pacientů i radost z toho, že mohou pomáhat tam, kde je to potřeba.

Proč se stát dobrovolníkem ?

Odpovídají sami dobrovolníci.

Jednorožcová Hanka      
„Rozhodnutí stát se dobrovolníkem bylo čistě mou vnitřní pohnutkou, takže jsem sama vyhledala místo, kde bych mohla pomoci. Chtěla jsem dělat ve svém volném čase něco, co by mělo smysl a přinášelo radost mně i ostatním. My, jakožto dobrovolníci a zdravotnický personál, pomáháme vytvářet rodinné prostředí pro ty, kteří již potřebují neustálou péči. Pro mě dobrovolnictví znamená mnoho, stejně jako je pro pacienty důležité mít kolem sebe lidi, kteří se na ně usmějí a vyslechnou je. Jsem ráda, že jsem součástí této veliké, milující rodiny.

Často potkávám lidi, kteří se stále ještě podivují nad tím, že existuje někdo kdo se věnuje takovéto činnosti. Každému, kdo hledá náplň pro svůj volný čas, doporučuji dobrovolnictví. Je to činnost nejen přínosná, ale i zajímavá a zábavná“.

Markéta Gossová
„Cítila jsem potřebu vkládat svou energii do něčeho, co považuji za smysluplné. Tato činnost mi dělá radost a dodává mi energii. Zároveň mému rozhodnutí napomohla předchozí zkušenost s dobrovolnickou činností v nemocnici v Sokolově“.

{wmv}dobrovolnicke_centrum_uvn|360{/wmv}