Kvalita a bezpečí poskytované zdravotní péče


Činnost veškerého personálu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha je dlouhodobě zaměřena na zajištění kvalitní a především bezpečné zdravotní péče každému pacientovi.
Snaha o poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče byla završena již v roce 2004, kdy ÚVN jako první zdravotnické zařízení ve střední a východní Evropě získala akreditaci Joint Commission International (JCI).
V současné době je kvalita a bezpečnost poskytované zdravotní péče v Ústřední vojenské nemocnici garantována získáním akreditace Spojené akreditační komise.
Kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče sleduje a vyhodnocuje Oddělení řízení kvality zdravotní péče.