Název Objednací doba
Poznámka
Interní klinika 1. LF UK A UVN    
Interní ambulantní oddělení
   
Ambulance interna 4 týdny  
Ambulance diabetologie 2 - 4 týdny  
Ambulance gastroenterologie 3 - 12 týdnů  
Ambulance endokrinologie 16 týdnů  
Ambulance hepatologie 10 týdnů  
Ambulance kardiologie Kardiologický intení žurnál ihned tel. 973 203 125
Ambulance kardiologie - žurnál do 1 týdne, statim ihned tel. 973 203 047
Ambulance angiologie

12 týdnů

tel. 973 203 047
Ambulance nefrologie 12 týdnů  
Ambulance pro poruchy výživy 3 týdny  
Ambulamce revmatologie 6 týdnů  
Osterocentrum 8 týdnů  
Oddělení funkční diagnostiky a těl. lék. 1 - 2 týdny  
Odd. TBC a respiračních nemocí 14 týdnů  
Klinika anest. res. a intenziv. med. 1. LF UK    
Anesteziologický úsek bez objednání Čekací doba 20 minut
Chirurgická klinika 2. LF UK    
Ambulance chirurgie bez objednání vyjma dispenzářů  
Cévní poradna chir. bez objednání  
Gynekologické oddělení    
Ambulance gynekologie 1 - 2 týdny  
Dermatovenerologické oddělení    
Ambulance kožní    
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN    
Ambulance neurochirurgie 1 - 2 měsíce  
Ambulance pro léčbu bolesti 1 měsíc  
Ambulance neurologie 1 měsíc  
Neurologické oddělení    
Ambulance neurologie 3 - 8 týdnů urgentí stavy ihned, akutní stav max.do 24 hodin
Oční klinika 1.LF UK a ÚVN    
Ambulance oční 1-3 měsíce urgentí stavy ihned, akutní stav do 24 hodin
ORL klinika 3.LF UK a ÚVN    
Ambulance audiologie a foniatrie    
Ambulance ORL    
Ambulance stomatochirurgie 2 týdny  
Psychiatrické oddělení    
Ambulance psychiatrie 2 týdny  
Urologické oddělení    
Ambulance urologie 5 - 6 měsíců  
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN    
Ambulance ortopedie 2 - 8 týdnů, dle lékaře, Průměrně 5 týdnů  
Ambulance plastické chirurgie    
Odd.rehabilitace a fyzikální med.    
Fyziatrie a léčebná RHB - lékař 1-8 týdnů dle triage (poúrazové a pooperační stavy, paresy… chronici)  
Fyzioterapeut 1-8 týdnů dle sezóny (exponované zimní a jarní měsíce)  
Ambulance logopedie 1-2 týdny (nově v provozu)  
Revmatologická poradna 1-8 týdnů dle triage (akutní vs chronici)  
Samostatné ambulance    
SAZP-praktický lékař prev.prohlídky 3 týdny Mimo preventivní prohl. bez objednání. Čekací doba cca 1 hodina
SAZP-Interní ambulance 2 týdny  
SAZP-nefrologická ambulance 2 týdny  
Osteocentrum - klin.endokrinol. 5 - 6 týdnů  
Onkologicá klinika 1.LF UK,VFN a ÚVN 1 týden  
Ústřední lékařsko - psych.odd. 2 - 4 týdny  
Hematologická amb. 1 - 4 týdny  
Nutriční terapeut Poruchy výživy do týdne  
Obezitologie měsíc  
Ambulance závodního lékaře bez objednání  
STOMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ    
Stomatologická ambulance 2 až 5 týdnů  
Implantologická poradna 2 týdny  
Dentální hygienistka 2 týdny  

Emergency

Název Přednosta, primář, vedoucí pracovník čekací doba Tel. kontakt
Centrální příjem Kupka Pavel, MUDr.   Přes den kartotéka 973 203 710, v noci 973 202 991
LSPP     Všední dny 19.00 - 7.00, SO, NE, svátky 24 hodin - 973 203 571
  Život ohrožující stav ihned  
  Urgentní stav do 10 minut  
  Akutní stav do 30 minut  
    Neakutní stav do 180 minut  

 

Název Typ výkonu Čekací doba Tel. kontakt Poznámka
Interní klinika
       
Oddělení gastrointestinální endoskopie Gastroskopie 1- 2 týdny 973203076  
  Kolonoskopie 2 - 3 měsíce 973203076  
  Endosonografické vyšetření 1 týden 973203076  
  ERCP 1 týden 973203076  
  Abdominální ultrasonografie 1- 2 týdny 973203076  
  Fibroscan 1 týden 973203076
973208328
 
  Jícnová pH metrie 1 měsíc 973203076
973208328
 
  Jícnová manometrie 2 měsíce 973203076
973208328
 
Kardiologické oddělení Echokardiografie, jícnová echokardiografie 3 - 4 týdny 973203047  
  Srdeční katetrizace do 1 týdne 973203047  
  Srdeční katetrizace, ambulantní do 1 týdne 973203047  
  Trvalá kardiostimulace do 1 týdne 973203047  
  Kardiologická verze do 1 týdne 973203047  
         
Chirurgická klinika 2. LF UK     973202913  
  Onkochirurgie 2 - 3 týdny    
  Endokrinochirurgie 3 týdny    
  Robotická nízká resekce rekta 2 - 3 týdny nebo 1 měsíc po ukončení neoadjuvantní CHMT    
  Cévní chirurgie do 2 týdnů    
  výkony v režimu JP do 3 - 4 týdnů    
  IBD do 3 - 4 týdnů    
  Obezitologie - bariatrické operace do 4 týdnů    
Gynekologické oddělení Robotické operace 2 týdny   Není nasmlouváno se ZP MV
  Gyn. výkony v rámci jednodenní chirurgie 1 - 2 týdny    
  Veškeré velké gynekologické operace 2 - 3 týdny    
  Urogynekologické operace 2 - 3 týdny    
  Senologické operace 2 týdny    
Oční klinika 1.LF UK a ÚVN        
Operce katarakty   1-3 měsíce 973 203 187, 973 203 192  
Urologické oddělení        
  Operační zákrok 2 - 3 měsíce    
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN        
  TEP cca 3-4 měsíce 973 203 281, 973 203 284  
  ASK 6 týdnů 973 203 281, 973 203 284  
  Plastika 6 týdnů 973 203 281, 973 203 284  
  Halluxy 6 týdnů 973 203 281, 973 203 284  

Radiodiagnostické oddělení

Na požádání zaznamenáme obrazovou dokumentaci na CD a vydáme klientovi. Vypálení prvního CD zdarma. Současně můžeme obrazovou dokumentaci zaslat přes počítačovou síť (ePACS, Redimed) na příslušné klinické pracoviště na území celé ČR. Podmínkou je připojení tohoto pracoviště k uvedeném systémů.

Výpočetní tomografie (CT) plánovaně do 2 týdnů/statim neprodleně 973 203 383 / 203 377  
  Magnetická rezonance (MR) plánovaně do 3 týdnů/statim po dohodě s radiologem neprodleně 973 203 399 / 203 409  
  Angiologická vyšetření (DSA) plánovaně do týdne/ statim po dohodě s intervenčním radiologem neprodleně 973 203 389 / 203 388  
  Ultrazvukové vyšetření (UZ) prsů do 2 měsíců/statim po dohodě neprodleně 973 203 391/ 203 392  
  Ultrazvukové vyšetření (UZ) všechna ostatní do týdne 973 203 391/ 203 392  
  Mamografické vyšetření do týdne 973 203 376  
  Kostní denzitometrie (DEXA) do týdne 973 203 380 U klientů všech ZP zdarma
Stomatochirurgie "Dentoalveolární chirurgie bez dentální implantologie
  • chirurgické řešení nádorů v oblasti úst, čelistí a obličeje
  • chirurgické řešení čelistních anomalií
  • rekonstrukční výkony v oblasti úst, čelistí a obličeje
  • chirurgie base lební"
6 týdnů 973 203 251  

 

Objednací doba - ÚLPO

Jméno objednací doba tel. číslo
Mgr. Alica Gregušová do 2 týdnů 973 203 437
PhDr. Markéta Holubová do 1 - 2 týdnů 973 203 468
PhDr. Jiří Klose, Ph.D   973 203 470
PhDr. Jana Koblihová do 4 týdnů 973 203 467
Mgr. Pavel Král   973 203 469
Mgr. Alice Pulkrabková 6-8 týdnů 973 203 462
Mgr. Markéta Šrámková terapii a diagnostiku: 21 dní, diagnostika podle klasifikace MKF: 7 dní 973 203 473
Mgr. Lucie Vochozková 3-10 prac.dnů 973 203 474
     

 

Objednací doby přesahující u plánovaných zdravotních výkonů 2 měsíce (referenční období: květen 2014 až listopad 2014)

Pracoviště Sledovaný výkon
Chirurgická klinika Laparoskopická cholecystectomie
Chirurgické výkony u IBD
Oční klinika Operace katarakty
Ortopedická klinika Totální endoprotéza kyčle, kolene
Artroskopie ramene, kolene, kyčle
Urologické oddělení Robotické výkony

 

Objednací doby přesahující u plánovaných vyšetření 3 týdny (referenční období: květen 2014 až listopad 2014)

Pracoviště Sledované vyšetření
Centrální ambulantní zdravotní péče Interní ambulantní vyšetření
Nefrologické vyšetření
Dermatovenerologické oddělení Kožní ambulantní vyšetření
Interní ambulantní oddělení

Vyšetření v osteocentru
Revmatologické vyšetření
Interní vyšetření
Angiologické vyšetření
Diabetologické vyšetření
Endokrinologické vyšetření
Gastroenterologické vyšetření
Hepatologické vyšetření
Nefrologické vyšetření
Pneumologické vyšetření

Radiodiagnostické oddělení Magnetická rezonance (MRI)
CT,angiografie, ultrazvuk
Mamografie, skiagrafie