Dne 22. 12. 2012 se v aule ÚVN konal tradiční slavnostní předvánoční večer pro mnohonásobné dárce krve, které pro ně jako poděkování za dlouholetou spolupráci připravili pracovníci Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze. Osobně dárcům za ÚVN poděkovali náměstek ředitele pro LPP MUDr. Ivan Jeřábek a primář OHBKT pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., za sponzory akce pak zástupce VLRZ RNDr. Václav Kupilík a zástupce Oblastního spolku ČČK pro Prahu 6, 8 a 9. K příjemné a slavností náladě přispělo vystoupení dechového kvintetu Ústřední hudby AČR. Na závěr bylo vylosováno 13 hodnotných cen, z nichž jako obvykle dominovaly 3 jednotýdenní zimní zájezdy pro 2 osoby do horských  zotavoven VLRZ.