alt

Komplexní předcestovní a ponávratové poradenství

Všechna dostupná očkování 

Očkování rizikových osob 

 

E5 Budova E, vchod E5

Ordinační hodiny Pondělí - Pátek 7:30 - 16:00
Objednání pacientů Recepce +420 973 208 255
 

 

Novinky:

Aplikace vakcín ZDARMA

Do odvolání je v rámci akce, v případě konzultace a očkování před cestou, aplikace vakcín ZDARMA.

 

 

 

Další služby:

 • Sestavení plánu očkování a vystavení očkovacího průkazu ZDARMA
 • Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu a certifikátu dle WHO (žlutá zimnice)
 • Konzultace antimalarické profylaxe, prevence infekčních nemocí, vystavení receptu
 • Zajištění zdravotní péče po návratu z rizikových oblastí
 • Odběry krve pro zjištění protilátek (neštovice, žloutenky, spalničky, příušnice ad.)
 • Vakcinace zdravotníků a dalších profesionálů ve zvýšeném riziku
  (hepatitida A+B, černý kašel, meningokok, plané neštovice, spalničky, vzteklina ad.) 
 • Komplexní péče o pacienty po splenektomii dle aktuálně platného Doporučeného postupu SIL ČLS JEP z roku 2013 (vakcinace, vydání průkazu, předpis ATB)
 • U klientů se zdravotními problémy možnost zajištění krátkodobé hospitalizace
 • Konzultační činnost pro praktické lékaře a další zdravotníky
 • Možnost úhrady v hotovosti přímo v ordinaci