alt

Komplexní předcestovní a ponávratové poradenství

Všechna dostupná očkování 

Očkování rizikových osob 

 

E5 Budova E, vchod E5

Ordinační hodiny Pondělí - Pátek 7:30 - 16:00
Objednání pacientů Recepce +420 973 208 255
 

 

Novinky:

Očkování proti chřipce

S ohledem na začínající chřipkovou sezónu je nyní nejvhodnější doba na očkování.
Centrum očkování a cestovní medicíny ÚVN zajišťuje očkování proti chřipce i pro zaměstnance ÚVN, což významně snižuje riziko nákazy u hospitalizovaných pacientů.
Kromě zdravotníků, sociálních pracovníků, seniorů a chronicky nemocných je očkování vhodné i u osob, které žijí ve společné domácnosti s chronicky nemocnými pacienty nebo jsou v rámci svého zaměstnání ve styku s chronicky nemocnými (např. zaměstnanci obchodů, služeb, pošt atd..) Zájemci se mohou objednávat na ambulanci KIN (vchod přes ambulanci E6), tel. 973 208 255. Cena vakcíny je 170 Kč.

 

Aplikace vakcín ZDARMA

Do odvolání je v rámci akce, v případě konzultace a očkování před cestou, aplikace vakcín ZDARMA.

 

 

Další služby:

 • Sestavení plánu očkování a vystavení očkovacího průkazu ZDARMA
 • Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu a certifikátu dle WHO (žlutá zimnice)
 • Konzultace antimalarické profylaxe, prevence infekčních nemocí, vystavení receptu
 • Zajištění zdravotní péče po návratu z rizikových oblastí
 • Odběry krve pro zjištění protilátek (neštovice, žloutenky, spalničky, příušnice ad.)
 • Vakcinace zdravotníků a dalších profesionálů ve zvýšeném riziku
  (hepatitida A+B, černý kašel, meningokok, plané neštovice, spalničky, vzteklina ad.) 
 • Komplexní péče o pacienty po splenektomii dle aktuálně platného Doporučeného postupu SIL ČLS JEP z roku 2013 (vakcinace, vydání průkazu, předpis ATB)
 • U klientů se zdravotními problémy možnost zajištění krátkodobé hospitalizace
 • Konzultační činnost pro praktické lékaře a další zdravotníky
 • Možnost úhrady v hotovosti přímo v ordinaci