Zdravotnickou péči poskytuje v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha 10 klinik přes dvě desítky oddělení a čtyři specializovaná centra se statusem uděleným Ministerstvem zdravotnictví ČR. 
Neodkladnou léčebně-diagnostickou péči pacientům v bezprostředním ohrožení života nebo pacientům, u kterých prodlení v léčebně-diagnostickém algoritmu může vést k ohrožení základních životních funkcí, poskytuje EMERGENCY ÚVN.

 

 

Hledání pracovišť ÚVN

Zadejte název pracoviště, vyšetření, dg, anebo část těla...

Pracoviště ÚVN