Péče o zdraví vojáků má zelenou

Náměstek ředitele ÚVN plk. Zdeněk Brabec: Vojáci, péče o jejich zdraví a životy, patří mezi hlavní priority v poskytování zdravotních služeb naší nemocnice

Náměstka ředitele Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) plukovníka Zdeňka Brabce jsme požádali o rozhovor zaměřený na péči poskytovanou vojákům v činné službě, válečným veteránům i vojenským důchodcům.

Pane náměstku, mohl byste přiblížit, jaké služby poskytuje ÚVN ve prospěch vojáků?
ÚVN je vojenskou nemocnicí a v tomto kontextu se dlouhodobě snažíme naplňovat poslání naší nemocnice. Vojáci, péče o jejich zdraví a životy, patří mezi hlavní priority v poskytování zdravotních služeb naší nemocnice. Hovořím-li o vojenském personálu, mám na mysli vojáky v činné službě, válečné veterány novodobé i 2. světové války, nezapomínáme ani na vojenské důchodce. Jim všem je k dispozici obecně jistě dobře známý projekt Zelená cesta, ale i mnohé další specifické zdravotní služby. Zvláštní skupinou, jejíž potřeby se snažíme reflektovat rozšiřováním služeb, tvoří druhováleční i novodobí váleční veteráni.

Číst dál...
 

Zdravotní péče pro armádu a MO

Ústřední vojenská nemocnice je jedinou vojenskou fakultní nemocnicí v České republice, která je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky.
Jako jedna ze tří vojenských nemocnic může ÚVN poskytovat kompletní soubor posudkových služeb pro AČR. Garantem a organizátorem těchto služeb je Přezkumná komise. Ta představuje dvě základní oblasti - vyšetřování uchazečů o vstup do AČR a provádění přezkumných řízení s vojáky v činné službě.

V rámci nemocnice působí Ústřední lékařsko-psychologické oddělení, které se dělí na sekci klinické psychologie, jejíž součástí jsou i specializované poradny, a sekci expertizní, výběrovou. Sekce klinické psychologie se věnuje komplexní psychodiagnostické, léčebné, poradenské a posudkové činnosti. Expertizní sekce vyšetřuje vojáky před a po návratu z misí, posuzuje psychickou způsobilost vojenských specialistů. Psychologické oddělení také zajišťuje odbornou péči pro personál ÚVN.

Oddělení nemocí z povolání poskytuje specializovanou péči v oboru nemocí z povolání pro příslušníky AČR, zaměstnance organizací, kde zřizovatelem je ministerstvo obrany, a pro smluvní organizace.

Centrum ambulantní zdravotní péče zahrnuje Středisko Poliklinika na Evropské ulici, program Zelená cesta a ambulance Úřadu vlády a Parlamentu ČR.

Program Zelená cesta je samostatným programem vytvořeným primárně pro zajištění ambulantních zdravotních služeb pro potřeby armády, Ministerstva obrany, válečných veteránů, vojenských důchodců a dalších kategorií pacientů složek integrovaného záchranného systému.

V rámci ambulantní i hospitalizační a ošetřovatelské péče Ústřední vojenská nemocnice pečuje o válečné veterány. Ambulantní péče je poskytovaná zejména v rámci uvedeného programu Zelená cesta. Ošetřovatelskou péči zajišťuje Domov péče o válečné veterány a další oddělení, zejména pak Domov Vlčí mák.