Zdravotní vyšetření, psychologická pomoc a podpora

ÚVN posuzuje zdravotní stav vojáků vysílaných do misí. Významnou roli zde zajišťuje Oddělení nemocí z povolání,  a zejména Ústřední lékařsko psychologické oddělení (ÚLPO), kde je účastníkům misí i jejich rodinám  k dispozici péče i po návratu z misí.

 

Vysílání vojenského zdravotnického personálu ÚVN do misí

ÚVN také vysílá "své" vojáky a vojákyně z povolání (VZP), do zahraničních misí, které vyplývají z mezinárodních závazků České republiky.

S ohledem na charakter úkolů a strukturu personálu ÚVN se jedná takřka výhradně o účast vojáků z povolání - lékařských a nelékařských zdravotnických profesí.

V letech 2012 - 2017 byly z ÚVN do misí vyslány téměř tři desítky vojenských zdravotníků, převážně lékařů.

Bližší informace k aktuálním zahraničním misím naleznete na stránce http://www.mise.army.cz/