V pátek 22. července 2016 uskutečnili zástupci Státního zdravotního ústavu v ÚVN audit k posouzení kvality ochrany a podpory zdraví zaměstnanců ÚVN. Výsledky auditu měly rozhodnout, zda ÚVN získá titul Podnik podporující zdraví. Auditoři se při hodnocení řídili Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, která vycházejí z kritérií Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti.

Posuzuje se například podpora, ochrana a plánování  zdraví na pracovišti, formy a způsoby ochrany zdraví zaměstnanců, aktivity podniku na podporu zdraví zaměstnanců, jaká je v této oblasti politika firmy a také jaká je společenská odpovědnost firmy k podpoře zdraví. „Ještě nemáme zpracována všechna data a poznatky, které jsme v ÚVN dnes získali, nicmémě už nyní vše nasvědčuje tomu, že se stanete první nemocnicí v České republice, která získá titul Podnik podporující zdraví,“ uzavřel auditní šetření v ÚVN tým z Ústavu národního zdraví.

Jak ÚVN uspěla?

Výsledky auditu obdržela ÚVN tento týden: „Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha pečuje o zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců nadstandardně,“ hodnotí mimo jiné závěrečná zpráva. Závěr pak zní: „Na základě vyhodnocení plnění kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti pro velké podniky, zajištění všech zákonných práv zaměstnanců v ochraně zdraví a dalších souvisejících aktivit získává společnost v r. 2016 titul Podnik podporující zdraví II. stupně na tříleté období do r. 2019.“

Dovolená navíc, dva dny volna pro případ nemoci, nabídka pohybových aktivit, odborná podpora při odvykání kouření, nastavení programu pro zdravý životní styl a snížení nadváhy, finančně podporované aktivity v péči o tělesnou i duševní stránku, jako je saunování, masáže, relaxační pobyty, snaha o vytváření příjemného pracovního prostředí, podpora týmové spolupráce a přátelských vztahů na pracovišti a v neposlední řadě i vytváření podmínek pro sladění pracovního života s osobním například v podbě úpravy úvazku anebo umístění dětí v podnikové školce - to jsou benefity pro naše zaměstnance, kterými naplňujeme strategii nemocnice. Zdravý a spokojený zdravotník má předpoklady odvádět svou práci kvalitně, což v konečném důsledku přináší spokojenost pacientů,“ komentuje Lenka Gutová, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče, která za ÚVN převezme ocenění Podnik podporující zdraví na říjnovém slavnostním předání v Kaiserštejnském paláci.

alt

Více o soutěži Podnik podporující zdraví

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-podnik-podporujici-zdravi-1