Rok 2016


Projekt ÚVN Bezpečná manipulace s léčivy vítěz soutěže Bezpečná nemocnice

V roce 2016 byl pod záštitou hejtmana kraje Vysočina vyhlášen již 9.ročník celostátní soutěže Bezpečná nemocnice, v němž soupeří lůžková zdravotnická zařízení s projekty zaměřenými na zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i personál. Ústřední vojenská nemocnice se každoročně úspěšně do soutěže zapojuje, účastnila se i 9. ročníku.

Projekt Bezpečná manipulace s léčivy získal v 9. Ročníku soutěže Bezpečná nemocnice prvenství, shrnuje praktické, a v České republice ojedinělé, poznatky, s bezpečným podáváním léčiv a jejich následnou manipulací.

 

Nejlepší nemocnice ČR 2016

 

Podnik podporující zdraví

Letos se uskutečnil již 12. ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví, kterou organizuje Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Ústavu národního zdraví pod záštitou Ministerstva zdravotnctví ČR. V úterý 18. října 2016 převzaly v malostranském Kaiserštejnském paláci ocenění Podnik podporující zdraví společnosti, které splnily podmínky soutěže. Mezi nimi byla i Ústřední vojenská nemocncice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.'

„Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.“
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství