V pátek 4. listopadu 2016 se uskutečnila v ÚVN v Česku unikátní robotická operace. Robotické týmy pod vedením prof. Stefana Siemera, Ph.D., vedoucího lékaře Univerzitního robotického centra v Homburgu, a primáře Jiřího Kočárka, Ph.D. vedoucího lékaře Centra robotické chirurgie ÚVN, operovaly pacienta s pokročilým nádorem močového měchýře.
„Tento zhoubný nádor, který prorůstal celou stěnou měchýře, byl za robotické asistence kompletně odstraněn. Současně s močovým měchýřem byla odstraněna také prostata se semennými váčky a byly vyjmuty pánevní uzliny (provedena extenzivní pánevní lymfadenektomie). Ve druhé fázi operačního výkonu byl pacientovi vytvořen nový močový měchýř (neovezika). Pro jeho tvorbu byl použit šedesáticentimetrový úsek tenkého střeva (preterminálního ilea). Tato střevní klička, se zachovanou výživou, byla vyřazena z pasáže, detubulizována, remodelována a za robotické asistence sešita pokračujícími vstřebatelnými stehy do sférického tvaru. Do tohoto nového močového měchýře byly postupně implantovány oba močovody. Ke konci operace byl nový močový měchýř fixován v malé pánvi a našit na močovou trubici. Tím vznikla kontinentní ortotopická neovezika. Celý operační výkon začal v 7 hodin ráno, trval 390 minut a proběhl bez perioperačních komplikací,“ popisuje roboticky asistovaný výkon primář urologického oddělení Jiří Kočárek.

Tento operační postup provádí profesor Siemer v Německu standardně od roku 2013. Pro pacienta je velmi výhodný a přinaší jistý pacienty oceňovaný komfort, neboť umožňuje krátkou rekonvalescenci a po zhojení neoveziky (uměle chirurgicky vytvořeného močového měchýře) normální mikci (vyprázdnění močového měchýře) bez nutnosti používání urostomických pomůcek (sáčků přilepovaných na břišní stěnu v místě vyvedení urostomie k zachytávání odcházející moči), přičemž pro pacienty nezanedbatelný je i kosmetický výsledek operace.

Dobrá zpráva pro zdravotní pojišťovny pacientů je, že tento robotický výkon je také ekonomicky zajímavý: přes počáteční vyšší náklady na vlastní operační výkon (cca 75 tis Kč navíc za robotický spotřební materiál), ušetří zdravotní pojišťovny v dalším období cca 105 tis Kč každoročně za nepotřebné stomické pomůcky.


MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D., vedoucí lékař Centra robotické chirurgie ÚVN a primář urologického oddělení