Dne 12. listopadu 2016 proběhl v Simulačním centru Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN již druhý postgraduální odborný workshop kritických stavů v anestezii a intenzivní medicíně. Na akci se přihlásily „reálné týmy“ lékařů a sester z různých zdravotnických zařízení ČR.  
V teoretické části kurzu byli posluchači seznámeni se základy krizového řízení, simulátorem SimMan a přístrojovým vybavením pracoviště. Následně byly týmy rozděleny na dvě stanoviště.

Scénaře kritických stavů během anestezie byly zasazeny, díky vstřícnosti vedení centrálních operačních sálů i nemocnice, do „reálného prostředí“ operačního sálu. Podle dostupných informací je využití skutečného operačního sálu, jako tomu bylo v ÚVN, v ČR naprosto ojedinělé. „V rámci nácviku se učebna simulačního centra proměnila v prostředí zotavovacího pokoje, kde došlo ke zdravotním komplikacím u pacientů bezprostředně po anestezii. Účastníci byli nuceni rychle reagovat na simulovanou situaci, po každém procvičovaném scénáři následovaly debriefingy s lektory i kolegy z kurzu. Díky audiovizuálnímu záznamu “akce“ bylo možné dobře zhodnotit jak medicínskou stránku zásahu, tak vyhledat slabiny či rezervy týmové spolupráce,“ popisuje přednosta Kliniky anestezie a resuscitace 1. LF UK a ÚVN Tomáš Tyll.

Ohlasy i bezprostřední reakce frekventatů kurzu byly pozitivní, proto klinika plánuje pořádání dalšího kurzu.