V roce 2016 byl pod záštitou hejtmana kraje Vysočina vyhlášen již 9. ročník celostátní soutěže Bezpečná nemocnice, v němž soupeří lůžková zdravotnická zařízení s projekty zaměřenými na zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i personál. Ústřední vojenská nemocnice se každoročně úspěšně do soutěže zapojuje, účastnila se i 9. ročníku. Ve čtvrtek 19. ledna 2017 byly v prostorách Horáckého divadla v Jihlavě vyhlášeny výsledky. Náměstkyně ředitele ÚVN Lenka Gutová převzala cenu pro vítěze za projekt ÚVN Bezpečná manipulace s léčivy.


„Předcházení pochybením a zajištění bezpečného prostředí našim pacientům i personálu patří mezi trvalé strategické cíle Ústřední vojenské nemocnice. Projekt Bezpečná manipulace s léčivy, který získal v 9. Ročníku soutěže Bezpečná nemocnice prvenství, shrnuje praktické, a dovolím si říci, že v České republice ojedinělé, poznatky, které s bezpečným podáváním léčiv a jejich následnou manipulací naše nemocnice má. Ceníme si na soutěži, že vytváří prostor k výměně a předání zkušeností v oblasti bezpečnosti péče. Vážíme si vítězství a také nás těší finanční odměna, kterou hodláme využít ve prospěch zajištění přívětivého a bezpečného prostředí našim zaměstnancům,“ uvádí Lenka Gutová, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče.