Poslední dubnový čtvrtek patřil tradiční preventivní akci ÚVN – Dnu zdravé nemocnice. Ten letošní jarní překonal předchozí v mnoha ohledech: bylo nejvíce stanovišť, přes nepříznivé počasí přišlo nejvíce návštěvníků, zvýšil se počet zájemců o nácvik správné hygieny rukou i těch, kdo se rozhodli přestat kouřit. Den měl tentokrát podtitul Moderní je nekouřit.


Ačkoli nepřálo počasí, přišel 27. 4. 2017 na Den zdravé nemocnice do ÚVN rekordní počet návštěvníků z řad veřejnosti, zvýšený zájem projevili také zaměstnanci ÚVN. Počet edukací uskutečněných v rámci Dne zdravé nemocnice přesáhl tisícovku, konkrétně byli edukační specialisté ÚVN osloveni celkem 1059krát. Velice vítané bylo nově zařazené oční vyšetření, kde se vytvořila nekončící fronta. Zde bylo vyšetřeno přes 110 zájemců. Velkému zájmu se tradičně těšilo vyšetření kožních znamének - při zachování naprosté imtimity zde primář kožního oddělení prohlédl 102 zájemců, v jednom případě byl zachycen bazalyom -  a dále stanoviště, kde si lidé mohli nechat změřit tlak či glykémii. Hladinu cukru v krvi si nechalo vyšetřit téměř 150 účastníků Dne zdravé nemocnice.

Celý Den Zdravé nemocnice byl věnován především tématu škodlivosti kouření, měl podtitul Moderní je nekouřit. Je potěšující, že stále více lidí projevuje zájem o služby Centra pro závislé na tabáku, které dokáže pomoci při odvykání kouření, najít nejvhodnější cestu, ale také motivovat. Letos mělo centrum pro zaměstnance ÚVN také připravený dárek – „placku“ s heslem Pracuji v nemocnici, vím, proč nekouřím. U stánku Centra pro závislé na tabáku se zastavili také čtyři zahraniční studenti z Hradecké farmaceutické fakulty UK, programu farmacie. Tři z nich byli kuřáci, z toho dva se "pravidelně" - a zatím neúspěšně - snaží přestat. O existenci takovýchto center na odvykání kouření, jako je v ÚVN, nevěděli a naznačili, že by rádi služby podobného zařízení využili. U stánku, kde si také mohli nechat kuřáci vyšetřit množství CO ve výdechu, se diskutovalo i o novém protikuřáckém zákonu, který nabyde na účinnosti 31. 5., a v něm obsaženém zákazu kouření ve zdravotnických zařízeních. Padaly zajímavé názory, převažovalo stanovisko, že by zdravotníci kouřit neměli, ale pokud už bohužel kouří, je úplný zákaz bez zřízení alespoň jedné „kuřárny“ jako nepřijatelný.  

„U stánku Kliniky infekčních nemocí bylo také rušno. Přicházeli se sem informovat lidé o možnostech o očkování do zahraničí, nejvíce dotazů se týkalo očkování proti klíšťové encefalitidě a meningokokovi. Odehrála se tu také zajímavá událost: kolem stánku procházel bývalý pacient kliniky, ihned se ke kolegyním hlásil a byl mile překvapen, že jej poznaly.  Opakoval, jak je dobré, tyto akce pořádat. Prý si mnohé uvědomil až poté, co se uzdravil po těžké nemoci.  Na místě poděkoval edukačním speialistkám květinou,“ popisuje koordinátorka Dne zdravé nemocnice Růžena Hlavičková, vedoucí týmu edukačních specialistů a dodává: “ Těší nás zájem lidí o prevenci. A také nás těší, že je zájem i ze strany radnice Prahy 6, kdy se přišla podívat radní městské části paní Milena Hanušová, která absolvovala i několik edukací. Den zdravé nemocnice navštívil také náměstek ministra obrany pro řízení sekce dozoru a kontroly MO Antonín Rada.“

Tým edukačních specialistů ÚVN nezahálí, ve spolupráci s Prahou 6 připravuje další vzdělávací akci zaměřenou na prevenci  - ve středu 17. 5. v rámci Jarního RE-FRESH těla i mysli 2017 ve VILLE PELLÉ pořádá od 10 – 17 hodin Den zdraví.