Na 5. května připadá každoročně Světový den hygieny rukou, v rámci kterého se letos WHO zaměřila na možnost využití správných postupů v hygieně rukou pro zvládání ATB rezistence.

Jako již tradičně, připravilo Oddělení nemocniční hygieny ÚVN dopolední osvětový program upozorňující na důležitost správných postupů v hygieně rukou v běžném životě i při poskytování zdravotní péče. Na pomoc jsme si tentokrát vzali i další podporovatele.

Součástí byla i malá anketa zaměřená na užívání antibiotik. Na naše otázky odpovědělo celkem 46 návštěvníků nemocnice. Na otázku, zda užívali v průběhu uplynulého roku nějaká antibiotika, odpovědělo NE 65% dotázaných. Na otázku, na které skupiny původců jsou antibiotika účinná, zvolila správně BAKTERIE pouze polovina dotazovaných.  Pacienti důvěřují svému lékaři, že jim předepisuje antibiotika správně.

Za celý kolektiv ONH

MUDr. Dana Hedlová, Ph.D., 
nemocniční epidemiolog