„Projekt Spolu až do konce, uskutečňovaný ve spolupráci a za podpory nadačního fondu AVAST, jsme zahájili v ÚVN před více než rokem. Je zaměřen na rozvoj paliativní péče v naší nemocnici. Zachování nejvyšší možné kvality a důstojnosti konce života nevyléčitelně nemocným považujeme za nedílnou součást naší péče. Nevyléčitelně nemocní obvykle dostávají všemožnou moderní léčbu. Paliativní péče však není zaměřena pouze na tlumení bolesti a biologických důsledků nemoci, ale také mírní po všech stránkách utrpení, respektuje individualitu a pomáhá blízkým. Zahrnuje velkou míru lidskosti, pochopení, psychologické i spirituální podporyve snaze zachovat v největší možné míře přirozené sociální vazby,“ uvádí Lenka Gutová, náměstkyně ředitele ÚVN.

Grantový projekt nadačního fondu AVAST Spolu až do konce má v ÚVN své výsledky:

Multidisciplinární tým paliativní péče
Byl ustanoven multidisciplinární tým paliativní péče složený z lékařů, všeobecných sester, sociální pracovnice, kaplana, psychologa, nutričního terapeuta i klinického farmaceuta, který koordinuje paliativní péči v ÚVN. Tým paliativní péče ÚVN spolupracuje s poskytovateli ústavní a domácí paliativní péče, s praktickými lékaři, poskytuje poradenství a podporu pro pečující, vytváří informační materiály. Také pořádá vzdělávání lékařů a nelékařů v oblasti paliativní péče a pracuje na přípravě certifikovaného kurzu paliativní péče a e-learningového kurzu pro zdravotnické pracovníky. Mezi jeho činnosti patří také přednášková výuková a publikační činnost.

Ambulance paliativní péče
V nemocnici je k dispozici v pavilonu C4 ambulance paliativní péče, kde působí dvě atestované lékařky, které jsou zařazeny do multidisciplinárního týmu; zároveň poskytují konziliární službu: paliatr zajišťuje léčbu chronické bolesti i management dalších symptomů, pomáhá s vytvořením plánu péče a nastavením SOS medikace, zprostředkuje nebo doporučí kontakt s dalšími členy multidisiplinárního týmu, převezme pacienta do ambulantní péče.

„Za významné považuji edukační působení v této oblasti, a to jak odborné, tak také pro podporu blízkých. Na sklonku listopadu 2016 pořádala ÚVN ve spolupráci s nadací Krása pomoci multioborovou konferenci Doma bez obav zaměřenou na komplexní péči v domácím prostředí; lékaři jsou v atestační přípravě, odborně jsou proškolováni nelékaři, pravidelně se naši zdravotníci účastní konferencí s tematikou paliativní medicíny, stáží v hospicích v Česku, ale i v zahraničí.  Blízcí nemocných s fatální diagnózou využívají pravidelných seminářů, které jim přinášejí praktické rady, pomoc i nácvik v oblasti péče o blízké v domácím prostředí, ale i poradenství v oblasti sociálně-právní. Věřím, že se nám v nedaleké budoucnosti podaří vytvořit důstojné lůžkové prostředí pro poskytování paliativní péče,“ doplňuje Lenka Gutová.

Nadační fond AVAST

foto nadační fond AVAST