Ve středu 27. 9. 2017 bylo v atriu pavilonu A Ústřední vojenské nemocnice již po ránu rušno! Tým edukačních specialistů tam totiž pořádal tradiční preventivní akci Den zdravé nemocnie, tentokrát věnovanému srdci - s podtitulem Ruku na srdce.

Již od časných hodin připravovali členové edukačního týmu stanoviště, aby s úderem deváté mohl začít program. Zájemci přicházeli s předstihem a vyčkávali, až si budou moci nechat vyšetřit znaménka, změřit tlak, cukr v krvi, rozložení svalstva a tuku v těle, změřit zrak ...


„Chodíme sem skoro pokaždé, když to tu pořádají,“ odpovídá paní, která čeká ve frontě na změření tlaku. Na otázku, co se jí na Dnu zdravé nemocnice líbí, odpovídá, že vlastně všechno, ale na té dnešné ji zaujalo téma, kterému je Den zdravé nemocnice ÚVN věnovaný – srdce. „Máme s mužem problémy se srdíčkem, tak jsem si přišla poslechnout přednášku pana doktora a poradit se, co bychom měli dělat lépe,“ dodává paní a nastavuje ruku na změření tlaku.

Až do odpoledních hodin zde pomohly, poradily i odborně vedly na cestě ke zdraví všechny, kdo projevili zájem, téměř čtyři desítky edukačních specialistů a s nimi i několik lékařů. U jednotlivých stanovišť zdravotníci poskytovali odborné poradenství, k tématu Ruku na srdce byly připraveny odborné přednášky i konzultace s lékařem. Program Dne zdravé nemocnice nabídl možnost nechat si změřit hodnoty, které mohou mnohé napovědět o aktuálním zdravotním stavu - měření krevního tlaku, hodnoty cukru v krvi, rozložení tuku v těle, dále bylo možné nechat si vyšetřit podezřelá kožní znaménka, zrak, absolvovat instruktáže, jak pečovat o chrup, procvičovat paměť anebo jak vykonávat správně hygienu rukou. Novinkou Dne zdravé nemocnice ÚVN, v září již tradičně pořádaného v rámci Měsíce zdravé 6, bylo vyšetření vyšetření čichu, což přilákalo na osm desítek zájemců. Trénování paměti pomocí počítačových programů bylo také zařazeno do programu poprvé a hned přilákalo téměř stovku lidí. Mnozí si se zájmem - někteří s ostychem, zda to správně zvládnou - vyzkoušeli pod vedením odborníků poskytování první pomoci při srdeční zástavě. V průběhu dopoledne zde absolvoval instruktáž s nácvikem i radní hl. města Prahy pro zdravotnicví Radek Lacko.

„Těší nás, že se nám daří sestavit program tak, aby zaujal. Tentokrát byl zájem mimořádný, dalece předčil předchozí ročníky. Za pětileté období pořádání Dnů zdravé nemocnice přišlo nejvíce zájemců z řad široké veřejnosti, ale zaměstnanců nemocnice. Dne se aktivně také účastnili zástupci Prahy 6 - místostarostka a radní Milena Hanušová. Celkem jsme uskutečnili 1 654 edukací,“ shrnuje za tým edukačních specialistů Růžena Hlavičková. „Příjemná byla též setkání s již tradičními účastníky Dnů zdravé nemocnice. Přicházejí i z řad odborné veřejnosti. Paří k nim i pan profesor Beneš nejstarší (neurochirurg), který považuje Dny zdravé nemocnice za potřebné a užitečné,“ dodává Růžena Hlavičková.

„Jsme rádi, že je „naše“ ÚVN každoročně zapojena do zářijových Měsíců zdravé 6. Ke zdraví patří prevence, kvalitní odborná informovanost i péče o zdraví. To vše Den zdravé nemocnice nabízí,“ hodnotí radní Prahy 6.

Kde bylo nejrušněji?
Ke stanovišti věnovanému srdečnímu selhání, kde se uskutečnily i dvě přednášky MUDr. Hajšla na toto téma s možností odborných konzultací, přišlo přes 180 zájemců. Tradičně se tvořila fronta u vyšetření znamének. Celkově zde bylo vyšetřeno 158 lidí a bylo podchyceno 5 bazaliomů a v jednom případě byl odhalen melanom. Téměř 170 návštěvníků si přišlo změřit tlak. U tohoto stanoviště odhalili 34 dosud neléčených hypertoniků. Frontu vytvořili také zájemci o měření zraku, kde vyšetřili 143 osob. Obdobný počet, celkem 138 návštěvníků, zavítalo k edukačnímu stánku obezitologie, kde vedle změření rozložení svaloviny a tuku v těle poskytovaly edukační specialistky informace o správném stravování. U stánku infekčních edukačních specialistek směřovaly dotazy zejména na vakcinaci proti chřipce.  

 „Na Dny zdravé nemocnice chodíme téměř pokaždé a vždy nás tu něčím překvapí. Vyhovuje nám, že jdou zdravotníci vstříc k nám, pacientům, že se nám snaží vštípit, že včasný záchyt zdravotního problému zvyšuje šanci na uzdravení. Více jsme si začali uvědomovat, jak důležitá je prevence,“ ocenili manželé – senioři, kteří byli na Dnu zdravé nemocnice již posedmé. Na otázku, jestli příjdou do ÚVN na setkání se specialisty 4. října, pokývli, že si to jistě nenechají ujít.
Den zdravé nemocnice v ÚVN podpořila také Všeobecá zdravotní pojišťovna, která na akci oceňuje její preventivní charakter.