První říjnové středeční odpoledne patřilo v ÚVN dlaší z prevevntivních akcí, které zdravotníci připravují ve snaze vést občany k péči o své zdraví a zdravému životnímu stylu. Tentokrát se jednalo o novinku – setkání lékařů – specialistů na urologii, kardiologii, neurologii, oční lékařství a gastroenterologii s občany Prahy 6. Akce se konala za významné podpory městské části Praha 6.

„Jsme vojenská nemocnice, nicméně se nestaráme pouze o vojáky, ale v rozsáhlé míře poskytujeme -  s výjimkou kardiochirurgie a léčby popálenin - komplexní spektrum zdravotní péče vám, dospělým občanům Prahy 6, a také některých dalších regionů. Na našich 10 klinikách a dalších 20 odborných pracovištích ročně uskutečníme přes milion ambulantních vyšetření a hospitalizujeme přes 26 tisíc pacientů,“ shrnul v kostce v úvodu náměstek ředitele ÚVN pro léčebnou a preventivní péči Ivan Jeřábek, který zároveň přivítal zástupce Prahy 6 radní pro sociální oblast a zdravotnictví Ing. Hanušovou a ocenil rozvíjející se vzájemnou spolupráci s Prahou 6 při přípravě preventivních akcí.

Na sedm desítek návštěvníků si pak vyslechlo přednášky lékařů o nejčastějších chorobách současnosti, možné prevenci a léčbě.

První z témat - Kolorektální karcinom a jeho prevence prezentoval vedoucí lékař gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Štěpán Suchánek, který také zodpověděl četné dotazy týkajících se přípravy a průběhu kolonoskopie, doporučené četnosti preventivních prohlídek; tazatele také zajímalo, jak se na vyšetření do ÚVN dostat a zda zde vyšetřují také kapslí. „Nejlépe, když se k nám objednáte na základě doporučení vašeho obvodního lékaře, a nemusíte být pouze z Prahy 6. Dveře jsou otevřeny pro všechny pacienty. Je ovšem třeba počítat s čekacími dobami pohybujícími se kolem tří měsíců,“ zakončil plejádu dotazů doktor Suchánek.

Následovalo téma Akutní infarkt myokardu, kde docent Martin Malý, vedoucí lékař Kardiovaskulárního centra ÚVN a Kardiologického oddělení Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, vysvětlil podstatu vzniku a především názorně představil způsob léčby infarktu myokardu. Nezapomněl opakovaně zdůraznit, že je důležité přijít včas – nejpozději do 6 hodin od začátku příznaků. I na něj měli návštěvníci množství dotazů. „Prevence? Asi jste to mnohokrát slyšeli, je to celkem známé  –  pohyb, kvalitní stravování, málo stresu... Pokud pocítíte první příznaky, je lepší vyhledat pomoc, i když se nakonec infarkt nepotvrdí…,“ uzavřel docent Malý.

V dalším vystoupení se snažil dát primář Neurologického oddělení plukovník Roman Havlíček odpověď na otázku Lze léčit pacienty s mrtvicí? V zápětí odpověděl, že lze, a to za předpokladu, že přijdou včas, tentokráte se ovšem nejedná o hodiny, ale o minuty. „Úspěšnost léčby mozkové mrtvice závisí na tom, jak rychle se pacient dostane do iktového centra. Při prvních příznacích volejte rovnou 155, “ zdůraznil primář Havlíček a nezapomněl připomenout příznaky, které nasvědčují iktu – mrtvici: problémy s řečí a dorozuměním, ochrnutí nebo necitlivost jedné půlky obličeje, rukou či nohou, poruchy zraku, náhlá silná bolest hlavy doprovázená závratěmi, zvracením, rozmazané vidění, nekoordinovanost pohybu. „Při některém z takových příznaků volejte rovnou záchranku, jde o minuty,“ zopakoval Roman Havlíček, kterému z publika poděkovala jedna z návštěvnic za to, že tu dnes může v pořádku sedět s ostatními a vzpomněla, jak ji do ÚVN před rokem přivezli a ona si vybavuje lidský přístup pana primáře, který ji navrátil zpět do života.

Následující přednáška, věnovaná řešení nádorových onemocnění prostaty cestou roboticky asistovaných výkonů v podání vedoucího lékaře Centra robotické chirurgie ÚVN a Urologického oddělení doktora Jiřího Kočárka zaujala především mužskou část. Jiří Kočárek připomněl začátky robotické chirurgie v ÚVN i celém Česku, které sahají do roku 2005. V četných dotazech se publikum zajímalo zejména o konkrétní případy a také obecně o možnou prevenci, a zda lze roboticky operovat všechny nádory prostaty. „Váš obvodní lékař, případně urolog, sleduje výsledky vyšetření, na jejichž základě vám dá doporučení. Můžete přijít k nám, kde uděláme další vyšetření a dohodneme se na dalším postupu,“ vysvětlil doktor Kočárek a doplnil: „Odstranění nezhoubných nádorů roboticky v současnosti zdravotní pojišťovny nehradí.

Následovala poslední z přednášek -  Šedý zákal a možnosti jeho řešení, kterou prezentoval přednosta Oční kiniky 1. LF UK a ÚVN docent Jiří Pašta. Mnohým na chvilku zatrnulo, když měli možnost sledovat celý záznam operace, ale hned nato je uklidnilo a překvapilo, že se jedná o časově velmi krátký zákrok přinášející dlouhodobý a výborný výsledek. Docenta Paštu doslova zahrnulo množství dotazů týkající se zejména individuálních problémů se zrakem.

Závěrečným potleskem poděkovali přítomní všem přednášejícím.