Gastroenterologie a hepatologie jsou části interní medicíny. Zabývají se chorobami jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, slinivky břišní, jater a žlučových cest. Pacientům s těmito chorobami oddělení poskytuje komplexní  péči, stejně tak pacientům s DM (v součinnosti s Diabetologickým centrem).

Oddělení zajišťuje také výuku: pregraduální – studentům 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK - a postgraduální vzdělávání lékařů v přípravě na atestaci z gastroenterologie.

Oddělení se také podílí na řadě výzkumných projektů a studií

Vedoucí lékař oddělení: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Sekretariát: Daniela Kamínová
Tel. číslo: +420 973 203 097, fax: +420 973 203 073
Lékaři: MUDr. Kateřina Košťálová, MUDr. Kristýna Kubíčková, prof. MUDr. Petr Urbánek, Csc., MUDr. Lenka Vedralová, MUDr. Petr Hříbek, MUDr. Michal Koula, MUDr. Vendula Havrlantová
 
Sekretariát pro postgraduální výuku IPVZ:  +420 973 202 712, fax: +420 224 313 327
 

 

Ambulance Standardní lůžkové oddělení