A7 Umístění: budova A, vchod A7, 2.patro

 

Gastroenterologie a hepatologie jsou části interní medicíny, které se zabývají chorobami jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, slinivky břišní, jater a žlučových cest. Oddělení gastronterologie, hepatologie a metabolismu ÚVN poskytuje pacientům s těmito chorobami komplexní  péči, stejně jako pacientům s DM v úzké součinnosti s Diabetologickým centrem. Dále se věnuje pedagogické činnosti při zajišťování  pregraduální výuky (studentů 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a  Fakulty tělesné výchovy a sportu UK)  a postgraduálního vzdělávání lékařů v přípravě na atestaci z gastroenterologie. V neposlední řadě se také podílíme na řadě výzkumných projektů a studií.

 

Vedoucí lékař oddělení: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Sekretariát: Daniela Kamínová
Tel. číslo: +420 973 203 097, fax: +420 973 203 073
Lékaři: MUDr. Kateřina Košťálová, MUDr. Kristýna Kubíčková, prof. MUDr. Petr Urbánek, Csc., MUDr. Lenka Vedralová, MUDr. Petr Hříbek, MUDr. Michal Koula, MUDr. Dominika Dvořáková, MUDr. Dušan Harmáček, MUDr. Vendula Havrlantová
 
Sekretariát pro postgraduální výuku IPVZ:  +420 973 202 712, fax: +420 224 313 327
 

 

Ambulance Standardní lůžkové oddělení