2018 - 2001 Fakultní nemocnice, nové kliniky, akreditace JCI 2000 - 1989 Rekonstrukce a výstavba, otevření veřejnosti 1988 - 1968 Normalizace
1968 - 1948 Přejmenování na ÚVN, založení NCHR kliniky
1947 - 1938 Otevření, záložní lazaret Wermachtu, osvobození

V době otevření nově postavené ÚVN v roce 1938, tehdy Masarykovy vojenské nemocnice, hlásaly titulky médií: Do nejmodernější nemocnice v Československu přicházejí první pacienti. ÚVN se vtiskla do povědomí jako zařízení na nejvyšší úrovni, spojované s vysokou profesionalitou, pokrokovostí, moderním vybavením a špičkovou péčí. Uplynulo osmdesát let.

Až ve chvílích, kdy se ohlížíme za minulostí, si naplno uvědomujeme dynamiku rozvoje ÚVN posledních let.

Pro současnost i nedávno minulé roky Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN) je charakteristický její mohutný vzestup, a to i přes vleklou ekonomickou krizi a problémy, s nimiž se zdravotnictví ČR obecně řadu let potýká.

V naší exkurzi do života ÚVN najdete pokračování, které ve zlomcích připomene 90. léta ÚVN. Připomeňme si společně další okamžiky ze života naší nemocnice.

„V devastujících letech normalizace odešlo z nemocnice v průběhu deseti let – dobrovolně nebo nuceně – na 60 lékařů. Po sametové revoluci se stavy rychle doplnily, někde zdařile, někdy méně, ale zvyšování úrovně naší nemocnice je obrovské. Škoda, že se toho Kunc s Engelem (Pozn. gen. Engel byl ředitel ÚVN v letech 1959 – 1970 a dozvíte se o něm v příštím pokračování našeho exkurzu do života ÚVN) nedožili. Měli by radost."

Pokračujeme v exkurzu do života naší ÚVN. Tentokrát bylo třeba mimořádného úsilí i času vyhledat data a informace, neboť se věnujeme období od 21. srpna 1968 do roku 1989, obecně zažitém jako normalizace. Většina toho, co se odehrávalo v té době za zdmi nemocnice, nebylo veřejnosti přístupné. Z rozhovorů s pamětníky se dozvídáme, že nemocnice zažila jistý úpadek a že tehdejší vedení upřednostňovalo vojenskou kázeň a zadání před rozvojem odborností.