Text: Miroslav Šindelář, foto: Jan Kouba, zdroj: A-report

Představujeme přednostu Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice profesora MUDr. Miroslava Rysku
Přednosta Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice profesor MUDr. Miroslav Ryska, CSc., je velmi vytížený člověk. Ostatně v Ústřední vojenské nemocnici vykonává kromě přednosty jedné z nejvytíženějších klinik také náměstka ředitele pro vědu a výzkum.