Pověřena vedením Operativního a transportního týmu


Mgr. Ivana Koudelková, MBA

alt


Vzdělání:

2018-2019 CEMI - Central European Management Institute, obor Management zdravotnictví
2007-2009 Univerzita Jana Ámose Komenského, Praha, obor Andragogika, kombinované magisterské studium
2002-2007 1. Lékařská fakulta UK, Praha, obor ošetřovatelství, kombinované bakalářské studium
2003 NCO NZO, Brno, obor Management ve zdravotnictví, specializační studium
2001 Vojenská akademie v Brně, STANAG 6001, anglický jazyk
1996 NCO NZO, Brno, obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, specializační studium
1984-1988 Střední zdravotnická škola, Kladno, obor zdravotní sestra


Profesní historie:

10/2013-dosud ÚVN, Klinika infekčních nemocí 1.LF UK a ÚVN, vrchní sestra
10/2013-12/2013 ÚVN, Interní klinika kardiologické oddělení, staniční sestra
2012-dosud členka Týmu pro kontrolu nemocničních infekcí
12/2011 – dosud OSVĆ poradenská, konzultační a lektorská činnost
2010-dosud Vedoucí sestra Skupiny kvality ošetřovatelské péče
2008-9/2013 ÚVN Praha, Léčebna dlouhodobě nemocných a oddělení následné péče, vrchní sestra
2008-2010 členka Týmu auditorů kvality ošetřovatelské péče
2006-12/2011 Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, manažer kvality
2005-dosud SAK ČR, konzultantka, auditorka, lektorka
2004-2008 ÚVN Praha, Interní klinika kardiologické oddělení, vedoucí sestra
2000-2007 členka Týmu kvality péče v ÚVN
1998-2004 ÚVN Praha, kardiologické oddělení, vrchní sestra
1995-1998 ÚVN Praha, kardiologické oddělení – koronární jednotka a katetrizační laboratoř, staniční sestra
9/1993-1995 ÚVN Praha, kardilologické oddělení – koronární jednotka, zdravotní sestra
8/1988-8/1993 Nemocnice Kladno, oddělení ARO, zdravotní sestra


Odborná angažovanost:

2015 Členka PS pro kvalitu ČAS
2004 členka České asociace sester, sekce management
2003 členka České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví
2001 členka Pracovní skupiny pro národní standardizaci při MZČR
2000 členka České Kardiologické společnosti, Pracovní skupina Ošetřovatelství v kardiologii do roku 2008

 

Zahraniční stáže:

6/2001 stáž, Anglie, Margate, Queen Elizabeth The Queen Mother
9/2002 pracovní stáž, USA, New York, Presbyterian Hospital, Cardiology
7/2012 pracovní stáž, USA, New York, Presbyterian Hospital, Cardiology

 

Výuková činnost:

2017 - dosud lektorka PSS Komunitní ošetřovatelská péče
2017 - dosud 3. LF UK, mentorka odborné praxe na klinice
2017 - dosud lektorka a garant certifikovaného kurzu Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb
2014-dosud 1. LF UK Praha, lektorka magisterského studia intenzivní péče v infekčním lékařství
2014-dosud ÚVN Praha, lektorka specializačního studia specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta s infekčním onemocněním
2013-dosud SAK ČR, Praha, lektorka certifikovaného kurzu Interní auditor
2009-2013 ÚVN Praha, lektorka specializačního studia ARIP, kardiologická péče
2011-12/2013 ÚVN Praha, lektorka a garant certifikovaného kurzu Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora

 

Publikační činnost:

Koudelková I., Boháček P.: Analogové studie a vliv smyslové a sociální deprivace na pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko, Florence, 7-8/2013, str. 26-28

Koudelková I.: Včasná diagnostika sepse, EWS – systém včasného varování v praxi, Zdravotnictví a medicína, 10/2017, str. 20

Koudelková I.: EWS – systém včasného varování v praxi, Medical Tribune, ročník XIII, č. 19, str. E6

Koudelková I., Štefan M.: Zkušenosti s ambulantním podáváním i.v. antibiotik ve Stacionáři pro parenterální antibiotickou léčbu na klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Florence, 11/2017, str. 16-17

Koudelková I.: Early Warning Score v praxi, Florence, 11/2017, str. 22-23

Hovorková J., Koudelková I.: Péče o pacientku s amébovým jaterním abscesem a specifika práce na klinice infekčních nemocí 1.LF Uk a ÚVN, Florence, 11/2017, str. 14-15

Rozsáhlá přednášková činnost v oblasti ošetřovatelství a kvality zdravotní péče v ČR