Přehled hlavních činností

Poskytování léčebné a preventivní zdravotní péče včetně specializované a zvláště specializované diagnostické a léčebné péče příslušníkům Armády ČR a dalším osobám na úrovni poskytované ve fakultních nemocnicích v ČR. Poskytování vysoce specializované péče o poraněné osoby ve spádovém území stanoveném MZ ČR (traumacentrum). Účast na výchově a vzdělávání studentů fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž je výukovou základnou, a studentů civilních lékařských fakult a dalších vysokých škol, poskytujících vzdělání zdravotnickým pracovníkům. Provádění výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností pro rozvoj a využití jejich výsledků v oblastech působnosti vojenské zdravotnické služby, výkon projekční, expertní, poradenské a specializované zkušební činnosti, včetně ověřovacích, kontrolních a vojskových zkoušek.