Přehled hlavních činností

  • Poskytování léčebné a preventivní zdravotní péče včetně specializované a zvláště specializované diagnostické a léčebné péče příslušníkům Armády ČR a dalším osobám na úrovni poskytované ve fakultních nemocnicích v ČR.
  • Poskytování vysoce specializované péče o poraněné osoby ve spádovém území stanoveném MZ ČR (traumacentrum).
  • Účast na výchově a vzdělávání studentů fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž je výukovou základnou, a studentů civilních lékařských fakult a dalších vysokých škol, poskytujících vzdělání zdravotnickým pracovníkům.
  • Provádění výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností pro rozvoj a využití jejich výsledků v oblastech působnosti vojenské zdravotnické služby, výkon projekční, expertní, poradenské a specializované zkušební činnosti, včetně ověřovacích, kontrolních a vojskových zkoušek.

 

Ke stažení: