Bonum aegroti suprema lex - Dobro pacienta nejvyšší zákon

ÚVN je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR. Poskytuje komplexní zdravotnickou péči o dospělé pacienty, založenou na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve všech oborech s výjimkou kardiochirurgie, porodnictví, léčby popálenin. ÚVN se nezabývá dětským lékařstvím. Jako  jediná vojenská fakultní nemocnice v ČR je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky. Komplexně dlouhodobě pečuje o válečné veterány.

 

Hodnoty

  • Úcta k pacientům, respekt potřeb a práv pacientů.
  • Rovný a přitom individuální přístup ke každému pacientovi.
  • Týmová práce – prostředí pro otevřenou komunikaci, vzájemnou úctu a důvěru a pro společné naplňování cílů, úkolů a strategie nemocnice.
  • Špičkový odborný výkon – podmínky pro rozvoj profesionální erudovanosti a odpovědnosti.
  • Akademické prostředí –  významná podpora a motivace pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti.

 

Kontakty Mapa areálu Výroční zprávy

 

Ke stažení:

pdf STATUT Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (2.65 MB)

pdf Zřizovací listina Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně dodatků z roku 2019 a 2020 (455 KB)

pdf Organizační struktura ÚVN (604 KB)