ÚVN poskytuje na úrovni fakultní nemocnice kvalitní komplexní a bezpečnou odbornou zdravotnickou péči o dospělé pacienty, založenou na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve všech oborech s výjimkou kardiochirurgie, porodnictví a léčby popálenin. Nezabývá se dětským lékařstvím.

 

 

 • ÚVN je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR.
 • Trvale rozvíjí moderní, zejména miniinvazivní postupy v jednotlivých medicínských oborech.
 • Nemocnice je vybavena moderní technikou a reflektuje soudobé trendy v medicíně.
 • Nezbytnou součástí nemocnice je špičkový diagnostický komplement.
 • Je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky.
 • Pečuje dlouhodobě o válečné veterány.
 • Ročně je v ÚVN provedeno přes milion ambulantních výkonů a má přes 26 tisíc hospitalizovaných.
 • Nemocnice má přes tři desítky odborných zdravotnických pracovišť.
 • Statut kliniky mají: chirurgie, neurochirurgie a neuroonkologie, interní obory, ORL, oční, onkologie, infekční nemoci, ortopedie, gynekologie a anesteziologie a resuscitace.
 • ÚVN trvale rozvíjí výuku pregraduální a postgraduální, která probíhá prakticky na všech odděleních.

 

Hodnoty

Bonum aegroti suprema lex - Dobro pacienta nejvyšší zákon

 • Integrita –  posilování úcty k pacientům a k jejich hodnotám, respektováním práv pacientů a otevřeným přístupem k nim.
 • Týmová práce – nemocnice vytváří prostředí pro otevřenou komunikaci, vzájemnou úctu a důvěru a pro společnou podporu cílů nemocnice.
 • Špičkový odborný výkon – je podporováno posilování  a rozvoj profesionální erudovanosti a odpovědnosti.
 • Akademické prostředí – podporou pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti.

 

Základní informace


Informační služba:
+420 973 208 333 (nepřetržitě 24 hodin denně)


Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN)
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČ: 61383082
DIČ: CZ 61383082

Zřizovatel: Ministerstvo obrany ČR

Bankovní spojení: ČNB 32123881/0710

 

Ke stažení:

pdf STATUT Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (2.65 MB)

pdf Zřizovací listina Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (178 KB)

pdf Organizační struktura ÚVN (935 KB)