Certifikát Vážka 2024

Certifikát Vážka 2024 - 2026

Domov Vlčí mák – Domov se zvláštním režimem ÚVN úspěšně absolvoval v dubnu 2024 audit České alzheimerovské společnosti o.p.s., který prověřuje kvalitu péče poskytované lidem s demencí. Stal se tak držitelem cetrifikátu Vážka až do dubna 2026. Certifikát Vážka® uděluje Česká alzheimerovská společnost, o.p.s provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu, auditovány jsou oblasti a kritéria definovaná dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka.

 

ÚVN - Nejlepší Nemocnice pro život v ČR v roce 2023

Titul Nemocnice pro život roce 2023 získala ÚVN! Úctyhodně si vedla i v dalších kategoriích: ambulantní pacienti, hospitalizovaní pacienti i zaměstnanci umístili ÚVN svými hlasy vždy na stříbrnou pozici mezi fakultními nemocnicemi.

Více v článku ÚVN – nejlepší „Nemocnice pro život“ v ČR v roce 2023

 

Hodnocení spokojenosti 2023

Národní hodnocení spokojenosti pacientů 2023

V květnu letošního roku proběhlo v ÚVN dotazníkové šetření MZČR Národní hodnocení spokojenosti pacientů 2023. Svou spokojenost s ÚVN vyjádřilo 96,09 % pacientů, kteří se zapojili do projektu, a nemocnice od nich obdržela celkovou hodnoticí známku 1,16. V porovnání s předchozím obdobím se jedná o 0,65 % (0,01 bodové) zlepšení.
Podrobnosti najdete v článku Národní hodnocení spokojenosti pacientů 2023.
Informace o projektu naleznete na https://spokojenost.mzcr.cz.

 

HPH network

Zdravá nemocnice podporující zdraví

ÚVN jako organizace zapojená do mezinárodní sítě nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby podporující zdraví obdržela HPH certifikát na roky 2022-2025. Více informací...

 

Prvenství ÚVN v projektu Nejlepší nemocnice ČR 2022

Nejlepší nemocnice v ČR ambulantní pacienti, Nejlepší nemocnice ČR hospitalizovaní pacienti a Nejlepší nemocnice ČR zaměstnanci – všechna prvenství v těchto kategoriích projektu pořádaném HCI „Nemocnice ČR 2022“ získala ÚVN.

Více o soutěži, každoročně vyhlašovanou Health Care Institutem, najdete na stránkách HCI (hc-institute.org)

 

Národní hodnocení spokojenosti pacientů 2022

V roce 2022 se ÚVN zapojila do celonárodního projektu MZ ČR Národní hodnocení spokojenosti pacientů.

Dotazníkové šetření u hospitalizovaných pacientů ÚVN probíhalo v květnu 2022, kdy celková spokojenost dotazovaných pacientů činila 95,9% (známka 1,16). Podrobnosti najdete v článku ÚVN dostala od pacientů v hodnocení spokojenosti známku 1,16.

Informace o projektu naleznete na https://spokojenost.mzcr.cz.

 

Certifikát Vážka 2022 - 2024

Domov Vlčí mák – Domov se zvláštním režimem ÚVN úspěšně absolvoval v červnu 2022 audit České alzheimerovské společnosti o.p.s., který prověřuje kvalitu péče poskytované lidem s demencí. Stal se tak držitelem cetrifikátu Vážka až do června 2024.
Certifikát Vážka® uděluje Česká alzheimerovská společnost, o.p.s provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu, auditovány jsou oblasti a kritéria definovaná dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka.

 

Podnik podporující zdraví

Soutěž Podnik podporující zdraví je vyhlašována hlavním hygienikem České republiky každoročně od roku 2005.

ÚVN získala ocenění Podnik podporující zdraví poprvé v roce 2016, podruhé v roce 2019 a v roce 2022 již potřetí – ÚVN je stále jedinou nemocnicí v České republice, která je držitelem certifikátu Podnik podporující zdraví.

Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.

 

 

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví

ÚVN obdržela v roce 2022 cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví. Podrobnosti najdete v článku Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví obdržela ÚVN!

 

Nemocnice ČR 2021

ÚVN byla respondenty oceněna v roce 2021 jako nejlepší mezi fakultními nemocnicemi v ČR v poskytování ambulantní i hospitalizační péče. Navíc získala ÚVN i titul Nemocnice pro život!

Více o soutěži, každoročně vyhlašovanou Health Care Institutem, a jejích výsledcích.

 

Kvalita očima pacientů 2020

V šetření Kvalita očima pacientů potvrdila ÚVN v roce 2020 nejvyšší rating A+ a splnila podmínky pro zisk certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech sledovaných kategoriích (lůžková zdravotnická zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení).

Více v článku Ani koronavirová epidemie neubrala na kvalitě péče v ÚVN

 

Nemocnice ČR 2020

ÚVN byla respondenty oceněna v roce 2020 jako nejlepší mezi fakultními nemocnicemi v ČR v poskytování ambulantní i hospitalizační péče. Navíc získala ÚVN i titul Nemocnice pro život!

Více o soutěži, každoročně vyhlašovanou Health Care Institutem, a jejích výsledcích.

 

ÚVN je členem mezinárodní sítě nekuřáckých nemocnic

V roce 2018 se ÚVN stala osmou nemocnicí v České republice zařazenou do Národní sítě nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku (The National GNTH Network of the Czech Republic), neformálně označované jako síť nekuřáckých nemocnic. Celosvětově tuto iniciativu zastřešuje tzv. Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services (GNTH) a tvoří ji 24 dílčích sítí z 16 zemí. ÚVN tak dalším způsobem deklaruje svou podporu zdraví pacientů, zaměstnanců a veřejnosti. pdf Member Certificate 2018 Military University Hospital (203 KB)

 

Bezpečná nemocnice

Vytváříme bezpečné prostředí pro pacienty a personál naší nemocnice. Z desátého ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice si ÚVN přinesla nejvyšší ocenění. Soutěžní projekt MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM PALIATIVNÍ PÉČE ohodnotila odborná porota jako  nejlepší mezi všemi přihlášenými.

Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice je zaměřena na zajištění bezpečí pacientům i zaměstnancům zdravotnických zařízeních. ÚVN je pravidelným účastníkem a pravidelně také získává některé z hodnotných umístění.

 

Kvalita očima pacientů

Osmá vlna šetření projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ se uskutečnila v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha od konce září do začátku listopadu roku 2017. Nemocnice obhájila nejvyšší rating kvality A+ a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích – zdravotnické lůžkové zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení.

Přehled získaných ocenění

 

Nemocnice ČR 2019

V komplexním porovnávání  kvality  poskytované péče a bezpečnosti v českých zdravotnických zařízeních v rámci projektu  Nemocnice ČR 2019 je ÚVN druhá nejlepší mezi fakultními nemocnicemi v kategorii Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů a Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic.  

Více o soutěži, každoročně vyhlašovanou Health Care Institutem, a jejích výsledcích: http://www.hc-institute.org/cz/

 

Nemocnice ČR 2017

Na základě celkového hodnocení spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů, a také zaměstnanců, se stala ÚVN druhou nejlepší nemocnicí ČR 2017. Více o soutěži, každoročně vyhlašovanou Health Care Institutem, a jejích výsledcích: Celostátní projekt Nemocnice ČR 2017

Přehled získaných ocenění

 

Certifikát Vážka

Domov Vlčí mák – Domov se zvláštním režimem ÚVN úspěšně absolvoval v červnu 2019 audit České alzheimerovské společnosti o.p.s., který prověřuje kvalitu péče poskytované lidem s demencí. Stal se tak držitelem cetrifikátu Vážka až do konce června 2021.
pdf Certifikát Vážka® (387 KB) uděluje Česká alzheimerovská společnost, o.p.s provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu, auditovány jsou oblasti a kritéria definovaná dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka.