Bezpečná nemocnice

Vytváříme bezpečné prostředí pro pacienty a personál naší nemocnice. Z desátého ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice si ÚVN přinesla nejvyšší ocenění. Soutěžní projekt MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM PALIATIVNÍ PÉČE ohodnotila odborná porota jako  nejlepší mezi všemi přihlášenými.

Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice je zaměřena na zajištění bezpečí pacientům i zaměstnancům zdravotnických zařízeních. ÚVN je pravidelným účastníkem a pravidelně také získává některé z hodnotných umístění.

 

 

Kvalita očima pacientů

Osmá vlna šetření projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ se uskutečnila v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha od konce září do začátku listopadu roku 2017. Nemocnice obhájila nejvyšší rating kvality A+ a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích – zdravotnické lůžkové zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení.

Přehled získaných ocenění

 

 

 

Nemocnice ČR 2017

Na základě celkového hodnocení spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů, a také zaměstnanců, se stala ÚVN druhou nejlepší nemocnicí ČR 2017. Více o soutěži, každoročně vyhlašovanou Health Care Institutem, a jejích výsledcích: Celostátní projekt Nemocnice ČR 2017

Přehled získaných ocenění

 

 


Certifikát Vážka

Domov Vlčí mák – Domov se zvláštním režimem ÚVN úspěšně absolvoval v červnu 2019 audit České alzheimerovské společnosti o.p.s., který prověřuje kvalitu péče poskytované lidem s demencí. Stal se tak držitelem cetrifikátu Vážka až do konce června 2021.
pdf Certifikát Vážka® (387 KB) uděluje Česká alzheimerovská společnost, o.p.s provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu, auditovány jsou oblasti a kritéria definovaná dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka.  

 

 

Podnik podporující zdraví

Letos se uskutečnil již 12. ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví, kterou organizuje Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Ústavu národního zdraví pod záštitou Ministerstva zdravotnctví ČR. V úterý 18. října 2016 převzaly v malostranském Kaiserštejnském paláci ocenění Podnik podporující zdraví společnosti, které splnily podmínky soutěže. Mezi nimi byla i Ústřední vojenská nemocncice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.

„Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.“
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství