Bezpečná nemocnice

Vytváříme bezpečné prostředí pro pacienty a personál naší nemocnice. Z desátého ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice si ÚVN přinesla nejvyšší ocenění. Soutěžní projekt MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM PALIATIVNÍ PÉČE ohodnotila odborná porota jako  nejlepší mezi všemi přihlášenými.

Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice je zaměřena na zajištění bezpečí pacientům i zaměstnancům zdravotnických zařízeních. ÚVN je pravidelným účastníkem a pravidelně také získává některé z hodnotných umístění.

 

 

Kvalita očima pacientů

Osmá vlna šetření projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ se uskutečnila v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha od konce září do začátku listopadu roku 2017. Nemocnice obhájila nejvyšší rating kvality A+ a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích – zdravotnické lůžkové zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení.

Přehled získaných ocenění

 

 

 

Nemocnice ČR 2019

V komplexním porovnávání  kvality  poskytované péče a bezpečnosti v českých zdravotnických zařízeních v rámci projektu  Nemocnice ČR 2019 je ÚVN druhá nejlepší mezi fakultními nemocnicemi v kategorii Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů a Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic.  

Více o soutěži, každoročně vyhlašovanou Health Care Institutem, a jejích výsledcích: http://www.hc-institute.org/cz/

 

 

Nemocnice ČR 2017

Na základě celkového hodnocení spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů, a také zaměstnanců, se stala ÚVN druhou nejlepší nemocnicí ČR 2017. Více o soutěži, každoročně vyhlašovanou Health Care Institutem, a jejích výsledcích: Celostátní projekt Nemocnice ČR 2017

Přehled získaných ocenění

 

 


Certifikát Vážka

Domov Vlčí mák – Domov se zvláštním režimem ÚVN úspěšně absolvoval v červnu 2019 audit České alzheimerovské společnosti o.p.s., který prověřuje kvalitu péče poskytované lidem s demencí. Stal se tak držitelem cetrifikátu Vážka až do konce června 2021.
pdf Certifikát Vážka® (387 KB) uděluje Česká alzheimerovská společnost, o.p.s provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu, auditovány jsou oblasti a kritéria definovaná dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka.  

 


Podnik podporující zdraví

Soutěž o udělení titulu Podnik podporující zdraví je každoročně vyhlašována od roku 2005 hlavním hygienikem České republiky. V roce 2019 proběhl již její patnáctý  ročník. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na konci října 2019 jsme obdrželi ocenění Podnik podporující zdraví. ÚVN obhájila titul udělený v roce 2016 s tím, že tentokrát dosáhla na nejvyšší hodnocení -  3. stupeň.

Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.“