Urologická klinika se zaměřuje na onkourologickou péči a má status Centra vysoce specializované onkourologické péče uděleného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Klinika disponuje veškerým vybavením k moderní diagnostice a terapii nádorů urogenitálního traktu. V léčbě lokalizovaných nádorů se zaměřuje především na minimálně invazivní a robotické operace.

Urologická klinika rovněž disponuje možností specializované terapie metastatického karcinomu prostaty pomocí moderní centrové léčby.

 

Onkourologický multidisciplinární tým Urologické kliniky 1. LF UK a ÚVN

Rozhodovaní o postupu v diagnostice a léčbě onkourologických onemocnění je prováděno na základě konsenzuláního rozhodnutí onkourologického multidisciplinárního týmu složeného z urologů, onkologů a radiačních onkologů, jehož členy jsou:


doc. MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a ÚVN, urolog, onko-urolog

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. přednosta Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, onkolog

prim. MUDr. Patrik Gerogiev, primář Onkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN, onkolog

MUDr. Ferdinand Třebícký, přednosta Ústavu radiační terapie ÚVN, radiační onkolog

prim. MUDr. František Chmelík, FEBU, primář Urologické kliniky 1. LF UK a ÚVN, urolog

MUDr. Jiří Stejskal, FEBU, vedoucí ambulancí Urologické kliniky 1. LF UK a ÚVN, urolog,

MUDr. Tomáš Novák, zástupce přednosty Ústavu radiační terapie ÚVN, radiační onkolog

MUDr. Dominika Kryštofová, lékař Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, onkolog